Med en ny teknik framtagen av forskare vid Patras-universitetet i Grekland kan cancerogena mutationer i tumörceller upptäckas i ett vanligt blodprov. Detta genom att analysera fritt DNA från cellerna som flyter runt i blodet.

Analysen kan göra med en enkel testremsa och tar endast 10 minuter. Patienten kan sedan direkt få ett sjukdoms- eller friskhetsbesked. Metoden är dessutom mer kostnadseffektiv än de metoder som används idag.

Metoden är väsentligt mindre invasiv jämfört med de biopsier av tumörvävnad som idag används. Forskarna tror att metoden också kan vidareutvecklas för att upptäcka andra former av cancergener. Den bedöms även vara mer träffsäker och inte missa tidiga stadier av cancer så som ofta är fallet med biopsi.

Hittar muterade DNA-fragment i blodomloppet

I likhet med friska celler släpper även cancerceller ifrån sig fragment av sitt DNA i blodomloppet när de dör. Den genetiska koden i dessa innehåller mutationer som ger upphov till cancerns tillväxt. Fragmenten har på senare tid varit föremål för forskning i syfte att ställa diagnoser, utveckla behandlingar och bedöma patienters prognos.

Innan den nya tekniken kan tas i bruk i den allmänna vården behöver fler tester göras. Det är oklart hur lång tid det kan ta men när metoden är godkänd kan den användas av all vårdpersonal i motsats till biopsi som måste utföras av särskilt utbildade specialister.