Både Tullverket och tullfacket är överens om att tullarna måste bli fler.

– Vi har blivit färre men införseln av vapen, alkohol och narkotika har ökat. Vi kan inte vara på alla ställen vi skulle behöva vara, säger Johan Lindgren, ordförande för Tull-Kust till SVT Nyheter Helsingborg.

Enligt Lindgren riskerar den pågående vapenamnestin att bli ett slag i luften ifall inte antalet tullare vid gränsstationerna blir fler.

– Det är ett inflöde av vapen vi aldrig tidigare sett omfattningen av.

I dagsläget kan stationerna på flera håll stå obemannade under vissa tidpunkter, i synnerhet under helgerna då bemanningen är begränsad – ett pussel de kriminella självklart kan lägga, menar Lindgren.

Ytterligare 543 miljoner kronor bedömer Tullverket att man behöver fram till 2020 för att inte behöva säga upp anställda.

Regeringen har lovat att skjuta till 375 miljoner under samma period.

Långt ifrån tillräckligt, anser Lindgren.

– I år kan vi rekrytera 120 nya till Tullverket, men vi har samtidigt ett 80-tal pensionsavgångar plus 20 till 30 som årligen lämnar av andra skäl. Så det blir en liten ökning av personal.

– Våra medlemmar ser kollegor gå hem efter ett långt arbetsliv utan att bli ersatta. Det skulle behöva fyllas på rejält ute i den operativa verksamheten.