På torsdagen kom en majoritet av EU-länderna överens om centrala delar i en gemensam migrationspolitik som bland annat innebär att länder som inte vill pröva en migrants eventuella asylskäl kan köpa sig fria för 20 000 euro per person.

Migrationsminister Maria Malmer Stenergard (M) ser beslutet som ett genombrott.

– I dag har vi tagit ett historiskt steg. Vi har tagit ett viktigt steg mot en stabil och uthållig migrationspolitik, säger hon till DN.

Hon tror att detta kommer leda till att färre migranter söker sig till EU.

– Det är jag övertygad om eftersom man kommer att ha ett särskilt förfarande för dem som kommer från länder med låg beviljandegrad.

LÄS ÄVEN: Tio miljoner välfärdsmigranter har siktet inställt på Sverige

Utöver att kunna köpa sig fria innebär förslaget även att EU-länderna måste bygga upp en tillräcklig kapacitet nära gränsen för att snabbt kunna avgöra om det är sannolikt att en migrant har asylskäl eller inte, och de som bedöms helt sakna asylskäl ska avvisas.

EU-länderna ska också ha ett nära samarbete med länder i unionens närområde för att stävja flödet av ekonomiska migranter.

Vidare måste EU-länderna måste hjälpa varandra och gränsländer som är under press när många migranter kommer.

Polen och Ungern säger nej

I förslaget nämns 30 000 migranter som finns i Italien eller Grekland och som ska kunna flyttas till andra EU-länder som då tar över asylprocessen. Fördelningen ska ske utifrån EU-ländernas BNP och folkmängd. För Sverige skulle det innebära omkring 900 stycken.

Då länder som Polen och Ungern med skräck ser på bland annat Sverige och Tyskland och inte vill ha samma situation där har man vägrat ta emot migranter som omfördelas. De kan nu i stället genom ”obligatorisk solidaritet” bidra med exempelvis gränspoliser, utrustning eller betala 20 000 euro per varje migrant man slipper.

Efter flera revideringar röstade endast Polen och Ungern emot och Bulgarien, Malta, Litauen och Slovakien lade ned sina röster.

LÄS ÄVEN: Fortsatt ökning av illegala migranter till EU