EU-kommissionen anmälde för en tid sedan Ungern till EU-domstolen för att landet, som man anser, inte fullgjort sina åtagande gentemot illegala migranter från tredje världen. Domstolen har nu kommit med sitt avgörande och går på kommissionens linje. Det rapporterar Hungary Today.

Det handlar primärt om de så kallade transitzoner som Ungern upprättade utmed sin södra gräns i samband med asylkaoset 2015 och hur man direktavvisade illegala migranter. Enligt EU-domstolens utslag på torsdagen strider förfarandet mot internationell rätt och ska därför anses som olagligt.

EU centralt och många av de medlemsstater som styrs av vänsterliberala partier, däribland Sverige, har i flera år på olika sätt pressat Ungern att överge sin mer restriktiva invandringspolitik och öppna sina gränser. Landet har hittills inte fallit till föga för påtryckningarna.

Beträffande det från Bryssel överstatliga fördelningssystem för migranter som föreslagits ersätta migrationsbeslut på nationell nivå och som stöds av flera av medlemsstaternas regimer, bland annat den svenska, har EU tvingats backa och det blir nu frivilligt att ansluta sig till systemet.

Det senaste försöket att förmå Ungern att rätta in sig i ledet har varit att villkora EU-pengar med att länderna följer inte närmare preciserade demokratiska principer som sedan skulle kunna användas mot landet. Ungern flaggade för att lägga in ett veto mot långtidsbudgeten om inte formuleringarna ströks och i en kompromiss har dessa nu lyfts ut för att granskas av EU-domstolen.