Idag höll den relativt nyligen tillträdda EU-kommissionären i inrikesfrågor Ylva Johansson en presskonferens i Bryssel med anledning av krisen vid den grekiska gränsen. Under presskonferensen gjorde hon klart att EU-kommissionen avser att använda krisen för att återigen försöka skapa en obligatorisk omfördelning av migranterna i hela Europa.

I sitt öppningstal berättade Johansson att hon i och med krisen i Grekland är ”mycket mer positiv” till möjligheten att skapa ”en mekanism för obligatorisk solidaritet” (mandatory solidarity – anm.) mellan medlemsländerna.

Under den något kryptiska formuleringen döljer sig långvariga försök från EU-kommissionen att pressa igenom en så kallad omfördelningsmekanism – som går ut på att ankommande migranter redan vid gränsen ska omfördelas till olika europeiska länder – som på det sättet ”solidariskt” ska bära bördan tillsammans.

Projektet gick i stå under förra EU-kommissionen – inte minst tack vare den kompromisslösa positionen hos flera östeuropeiska länder såsom Ungern, Polen med flera andra. Men nu ser Johansson en öppning genom att utnyttja den kritiska situationen i Grekland för att återuppliva projektet:

– Låt oss hoppas att de ansträngningar som vi nu ser från medlemsstaterna för att hjälpa Grekland kan bli första steg i riktningen mot en ny solidarisk mekanism för att hjälpa en medlemsstat under tryck, hörs hon säga i videon nedan:

Efter de inledande orden fick journalister ställa sina frågor. Då visade det sig att Johansson inte är främmande för att ”fördela” även de migranter som stormar den grekiska gränsen just nu bland europeiska länder:

– När det kommer till omfördelningen (av migranterna – anm.) kan det absolut vara fallet. Det har inte kommit någon förfrågan från Grekland än, men den kan komma. Och då får vi diskutera den med medlemsstaterna, svarar hon.

Vidare i presskonferensen svarar hon till en annan journalist att EU-kommissionen nu arbetar ”på ett annat sätt” för att få igenom omfördelningsmekanismen. Istället för att lägga fram ett förslag jobbar man individuellt med medlemsstaterna för att uppnå en kompromiss i ett tidigt skede.

– Jag är mer optimistisk nu än jag var när jag började jobba med det, sammanfattar hon perspektivet för att få till en överenskommelse om omfördelningen av ankommande migranter: