På onsdagen presenterade EU-kommissionen med ordförande Ursula Leyen i spetsen sin nya ”Green Deal Industrial Plan” med ytterligare förstärkta instrument för överstatlig planhushållning. Branscher och företag som anses bidra till ”klimatneutralitet” ges tydligare fördelar medan de som anses inte bidra straffas hårdare. Därmed ska den ”klimatkatastrof” man tror är i annalkande undvikas.

”Green Deal” och systerinitiativet ”REPowerEU” är i sig inte nytt men utvidgas nu med en ”Industrial Plan” i syfte att ge politikerna nya verktyg att styra den privata marknaden – vad den ska och inte ska tillverka och hur. Det blir regellättnader, frihandelsfördelar och ökad tillgång till skattebetalarnas pengar för företag som utvecklar det man kallar ”netto noll-tekniker” och omvända villkor för andra.

I ett tal i januari vid det omdiskuterade World Economic Forum i Davos där planen presenterades hävdade EU-kommissionens ordförande Ursula Leyen att vi nu har en enda och sista chans att rädda planeten från undergång. Planen beräknas påverka hela 40 procent av alla jobb i EU där de som inte anses klimatsmarta ska bort till förmån för mer gröna jobb.

Europas ekonomi ska göras om i grunden

Målsättningen för ”Green Deal” är att med dramatiska strukturrationaliseringar göra Europa till ”världens första klimatneutrala kontinent”. Slutdatumet för projektet är satt till år 2050 och redan 2030 ska man ha nått mer än halvvägs.

Nya bindande överstatliga klimatlagar aviseras för att säkerställa att alla EU:s medlemsländer rättar sig efter Bryssels påbud. Hela Europas ekonomi skall med politisk intervention göras om i grunden till en ”netto noll-ekonomi”.

Får kritik

Kritik har samtidigt riktats mot det forcerade tempo med vilket de genomgripande förändringarna genomförs. Ofullgångna nya tekniker för att ersätta fossila dito skapar stora samhällsproblem i form av bland annat el- och drivmedelskriser.

Flera påstått gröna tekniker har också visat sig ha lika stor eller till och med större negativ miljö- och klimatpåverkan än de som ska ersättas. Detta samtidigt som klimatneutrala tekniker som kärnkraft missgynnats