Ländernas vägran att ta emot migranter som omfördelats från Italien och Grekland prövas nu av EU-domstolen.

I en intervju med tysk media tidigare i veckan talade Jean-Claude Juncker om den ständigt omtvistade frågan om migration och fördelning av migranter inom unionen, något länder som Ungern och Polen vägrat gå med på med hänvisning till att man inte vill utsättas för samma utveckling som i Tyskland, Sverige och Storbritannien m fl.

– Vi är i samtal med Ungern och Polen. Jag accepterar inte att man säger att vi inte tar emot färgade, muslimer eller homosexuella på vårt territorium. Det är en kraftig överträdelse mot de europeiska grundvärderingarna, sade Juncker.

Ifall EU-länderna inte kan enas om fördelning av migranterna bör beslutet enligt Juncker istället tas genom en omröstning mellan ländernas migrationsministrar, vilket i sin tur med största sannolikhet skulle innebära att då inflödet till Europa är högt ska omfördelning vara tvingande.