För att förekomma framtida strängare EU-lagstiftning skärpte Boverket förra året reglerna för vedspisar.

Den 1 juli 2017 trädde verkets nya regler om rumsvärmare i kraft, vilka skärper kraven på utsläpp av kolmonoxid och vilken verkningsgrad en rumsvärmare måste uppfylla för att få installeras.

Det tidigare undantaget från kraven på utsläpp tas bort.

Exempel på det Boverket kallar rumsvärmare är braskaminer, pelletseldadekaminer och spisinsatser.

Regeländringarna syftar till att minska utsläppen av föroreningar och skadliga partiklar.

De berör dock inte det befintliga beståndet utan de strängare kraven aktualiseras endast vid nyinstallation och byte.

En installation måste anmälas till kommunen som också är tillsynsmyndighet.

Den som bryter mot reglerna riskerar att tvingas ta bort sin vedspis eller ett föreläggande.

Kakelugnar är fortsatt undantagna från reglerna.

De nya EU-reglerna träder i kraft 2022.

För svensk del blir regeländringarna skarpa först den 1 juli 2018.