I december väntas en ny EU-lagstiftning träda i kraft.

Den nya lagen innebär att streamingtjänster som Netflix snart kommer ha krav på sig att minst 30 procent av utbudet utgörs av europeiska produktioner.

Tjänsterna måste då antingen själva producera egna filmer och serier i Europa eller köpa dem av europeiska producenter samt se till att de får framträdande placeringar i utbudet.

En preliminär överenskommelse som väntas klubbas igenom som lag i december innebär även att upphovsrättsinnehavare får en högre ersättning av plattformar som Youtube.

När lagen väl är på plats har medlemsstaterna 20 månader på sig att fullt ut efterfölja de nya reglerna.