Enligt en undersökning från YouGov vill en majoritet av invånarna i EU ha ett slutdatum för försäljning av nya bensin- och dieselbilar, och flera länder kräver nu att EU agerar.

Undersökningen som Teknikens värld uppmärksammar har beställts av den i Bryssel baserade lobbygruppen Transport & Environment, T&E, och omfattar 10 050 personer i 15 större städer i Europa, bland annat London, Warszawa och Budapest.

LÄS ÄVEN: Elbilar passar inte i Norden – tappar upp till 46% räckvidd vintertid

En majoritet, 63 procent, anser att ett slutdatum för försäljning av nya bensin- och dieselbilar ska införas någon gång efter 2030. 29 procent anser att det är en dålig idé medan resterande åtta procent inte hade någon åsikt. I samtliga städer som ingick i undersökningen var en majoritet för ett förbud med en spännvidd från 51 procent i Antwerpen och Berlin till 77 procent i Rom.

I Storbritannien som precis lämnat EU är planen att ett sådant förbud ska träda i kraft 2030 vilket har fått fler länder att kräva att EU går samma väg, något man hörsammat och i september meddelade EU-kommissionen att man ska överväga en tidpunkt för ett förbud.

LÄS ÄVEN: STUDIE: Tesla värre för klimatet än dieselbil

I februari krävde Danmark, Nederländerna och Österrike ett datum vilket man menade måste ta hänsyn till EU:s plan att vara helt klimatneutralt senast 2050.

I Sverige finns det stipulerat i avtalet mellan regeringen och stödpartierna C och L att ett liknande förbud ska införas 2030. Sedermera har man dock hävdat att det är EU:s gemensamma regler som gäller.

I sommar ska Trafikverkets måldirektör Sven Hunhammar presentera sin utredning om ett eventuellt svenskt datum för ett förbud.

LÄS ÄVEN: ELBILSCHOCKEN: Litet hål i kaross kostar 350 000 kronor att reparera