Den liberala partigruppen i EU-parlamentet vill stänga ute de nationalistiska partierna från inflytande, vilket man vill ska ske genom att dessa inte tilldelas tunga poster och uppdrag i parlamentet.

Då den liberala partigruppen Förnya Europa på tisdagen sammanträder i Paris ska man klubba igenom den så kallade Parisdeklarationen. I denna uppmanar man alla proeuropeiska partigrupper att liksom tidigare gå samman för att utestänga nationalistiska partier från makt.

I partigruppen ingår svenska Centerpartiet och Liberalerna.

– Populisterna ska inte få något inflytande i viktiga frågor, säger Abir Al-Sahlani (C) till statsradion.

Initiativet är ett svar på att ett tiotal nationalistiska partier, bland annat ungerska Fidesz, franska Nationell samling och italienska Lega, i somras gick samman med en deklaration om EU:s framtid. I dagsläget tillhör partierna olika grupper i EU-parlamentet men skulle vid en sammanslagning bli en av de största – något Al-Sahlani med kollegor vill förekomma.

– Det skulle innebära att dom skulle få mycket mera makt, och då skulle dom kunna utmanövrera viktiga demokratiska grupper i parlament, säger hon.

Inte odemokratiskt

Att isolera meningsmotståndare ser centerpartisten inget odemokratiskt med. Hon anser även att det varit rätt att utestänga Sverigedemokraterna från makt så långt det varit möjligt, i annat fall hade Sverige i dag haft en ”nedmonterad rättsstat”, menar hon.

I Förnya Europas program finns bland annat att skapa fler lagliga vägar till Europa för migranter, införandet av ett nytt verktyg för att granska medlemsländer som påstås inte följa grundläggande demokratiska spelregler och stegvis ta bort vetot som medlemsländerna har i EU:s gemensamma utrikespolitik.