➤ Förslaget får kritik bland annat från Sverige och Tyskland som fortsatt trycker på om att samtliga EU-länder ska tvingas till mottagande.

Vid ett kommande EU-toppmöte kommer Europeiska rådets ordförande Donald Tusk att ge medlemsländerna ett ultimatum – antingen enas man om ett nytt asylsystem inom ett halvår eller så kommer man att föreslå att de påtvingade migrantkvoterna kommer att skrotas.

Enligt brevet Tusk skickat ut, innehållande diskussionsunderlag inför toppmötet, menar han att omfördelningen av migranter under krisen 2015-2016 var ineffektiv och har skapat motsättningar inom unionen.

Ett flertal länder har vägrat delta i omfördelningen av de 100 000 migranter som EU 2015 beslutade att flytta från Grekland och Italien.

Tusk vill istället fokusera på skärpta gränskontroller för att minska massinströmningen av migranter och vill se att EU-länderna bidrar med mer pengar samt att EU ska utveckla samarbetet med länder i Afrika.

På ett möte i Bryssel på måndagen fick Tusks förslag stöd av Polen, Ungern Slovakien och Tjeckien tillsammans med Lettland och Litauen.