En grekisk domstol har beslutat att migranter som anländer till landet med människosmugglare över Medelhavet eller passerar över gränsen från Turkiet i fortsättningen ska ha rätt att röra sig fritt i Grekland i stället för att interneras i läger på öarna och fastlandet. Domslutet kan innebära att Europa norr om Grekland kan få se en ny kraftig folkvandringsvåg av migranter, ett scenario som bland annat EU-nomenklaturan i Bryssel nu uttrycker oro inför.

Det är högsta förvaltningsdomstolen som fattat beslutet om full rörelsefrihet för migranter i Grekland. Beslutet togs formellt på humanitära grunder efter att de grekiska migrantlägren fått kritik för fängelseliknande förhållanden.

Vill lätta på migrantbördan
I botten finns emellertid också en önskan om att lätta landets enorma migrantbörda genom att göra det lättare för migranter söka sig vidare från Grekland och vidare upp genom Europa till länder som Sverige och Tyskland, som de flesta har som slutmål.

Migrantläger stör turistnäringen
En annan omständighet som sannolikt påverkat domstolsbeslutet är ett växande missnöje bland invånarna på öarna i arkipelagen som fylls upp med allt större antal migranter. Befolkningen är beroende av inkomster från turistnäringen och upplever att denna påverkas negativt av att deras öar förvandlats till migrantläger.

Tilldragningsfaktor för nya migranter
I Bryssel befarar man också att domslutet ska fungera som en tilldragningsfaktor för nya vågor av migranter. Detta eftersom man nu vet att man inte blir fast i Grekland efter den dyra överfarten med människosmugglare över Medelhavet, utan kan bege sig vidare mot det land längre norrut som man i förväg – efter överväganden om var det är lättast att få asyl och uppehållstillstånd och frikostigast tillgång till välfärdstjänster och bidrag – valt ut som resmål.

Nu internerade släpps inte ut
Högsta förvaltningsdomstolens beslut är emellertid inte retroaktivt. De cirka 15 000 migranter som idag finns i uppsamlingsläger på öarna släpps i och med detta beslut inte ut. Om så kommer att ske längre fram är oklart.

Däremot innebär domslutet att migranter som framgent anländer till Grekland inte interneras, utan får föra sig fritt, med större möjligheter att också lämna landet och bege sig norrut. Många greker befarar att det kan skapa problem i deras lokalsamhällen om dessa invaderas av stora volymer med migranter.

Hopp ställs till Turkiet
Förhoppningar ställs nu på Turkiet att bättre leva upp till sina löften om att bevaka sin gräns mot Grekland bättre, något som man fått åtskilliga miljarder skatte-euro för från EU. Avtalet har hittills inte fungerat helt tillfredsställande och Turkiet har vid flera tillfällen använt möjligheten att öppna sin gräns mot EU som påtryckningsmedel i andra politiska sammanhang.

Stundande högsäsong för Medelhavets människosmugglare
Många migranter kommer dessutom inte landvägen via Turkiet, utan över Medelhavet med avresa från bland annat Libyen, en stat i ett tillstånd av sammanbrott efter att diktatorn Khadaffi störtades med militär hjälp från väst. Den säsongsbetonade vägen kommer nu när den varma årstiden stundar att öka i popularitet efter att under vintern i stor utsträckning legat i träda.