En kvinnlig brittisk EU-parlamentariker går nu ut och varnar för att FN:s migrationsavtal kommer resultera i stora flyktingströmmar mot Europa – närmare 59 miljoner migranter inom en sexårsperiod.

Den 10 december kommer FN att anta ”Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration”. Ramverket har som huvudmål att riva ned nationella barriärer mot migration och etablera nya vägar in. Sanktioner ska kunna införas mot medier som rapporterar kritiskt om liberal invandringspolitik. Sveriges regering har beslutat att skriva under avtalet.

LÄS MER: Sverige ska skriva under FN:s migrationsramverk  – och öppna gränserna

I en video på YouTube uttrycker EU-parlamentarikern Janice Atkinson från Storbritannien sin oro för FN:s migrationsavtal och vädjar till människor att kräva av sina ledare att de avstår från att skriva på.

– Om ni tror att ni kontrollerar gränserna runt ert land, tänk då en gång till. Det här ramverket stödjer EU:s och FN:s målsättning att fylla våra länder med migranter, närmare bestämt 59 miljoner migranter innan 2025, alltså bara på sex år, säger Atkinson.

”Massinvandring behövs”

Atkinson menar att förespråkarna av ramverket ser det som en nödvändig lösning för att Europa ska kunna tackla problemet med sjunkande födelsetal bland den etniska befolkningen som leder till att andelen personer i arbetsför ålder därmed minskar medan andelen äldre ökar.

Argumentet har kritiserats eftersom statistik visar att arbetslösheten är fortsatt hög bland invandrare efter många år. I flera europeiska länder är arbetslösheten 50% eller högre bland invandrare. Det blir alltså med den politiken fler att försörja, inte fler som försörjer.

LÄS MER: Stor arbetslöshet bland invandrare – varannan utan jobb efter åtta år

Den brittiska parlamentarikern fortsätter med att förklara att ett godkännande av ramverket påverkar den europeiska kulturen och identiteten på djupet. Att kritisera massinvandringen kommer att kriminaliseras och medierapportering i ämnet kommer att strypas.

– Säg hej då till demokrati och ditt sätt att leva.

Fler kritiserar avtalet

Även andra EU-parlamentariker uttrycker oro kring FN:s migrationsavtal. Marcel de Graaff från Nederländerna menar att avtalet godkänns för att utveckla lagstiftningen och anpassa den för kritik mot massinvandring. Att kritisera massinvandring kommer att kriminaliseras och innebär att du riskerar att fängslas för hets mot folkgrupp.

– Avtalet är ett sätt att legalisera massinvandring, avtalet tillkännager invandring som en mänsklig rättighet, förklarar de Greef.