Enligt Nina Gregori, chef för EU:s asylmyndighet EASO, måste EU-länderna vara förberedda på att antalet migranter snart kommer att öka. Skälen till dessa ska bland annat vara instabilitet i Mellanöstern och Nordafrika.

Innan pandemins utbrott i början av året noterades en ökning i antalet asylsökande i Europa. Fler kom då från länder som Colombia och Venezuela. Då EU-länderna i mars stängde gränserna nästan halverades antalet asylansökningar. Men detta kan vända helt när EU öppnar upp igen.

– Vi kan förstås inte ange några exakta siffror. Vi spekulerar inte i hur många fler asylsökande som Europa ska vänta sig, säger Nina Gregori till Sveriges Radio.

– EASO har ingen kristallkula men vi har information och vi kan se trenderna. Det är viktigt att komma med en tidig varning, fortsätter hon.

Enligt EASO:s ledning kommer den ökade fattigdomen, matbristen och instabiliteten som kommer i krisens spår att öka migrationen. Ytterligare faktorer som pekas ut är brist på sjukvård, trångboddhet i slumområden och analfabetism som gör människor i låginkomstländer mer sårbara.

Utöver instabilitet i Mellanöstern och Nordafrika befarar man även att IS och andra islamistiska terrorgruppen kommer stärkas i sviterna av krisen och driva människor på flykt.

– När EU:s gränser öppnas igen kan migrationen ta ny fart.