På onsdagen besöker EU-parlamentets toppar Sverige inför det svenska ordförandeskapet i EU:s ministerråd. I samband med detta kräver man att få veta exakt hur stort Sverigedemokraternas inflytande över regeringen är.

Vid årsskiftet tar Sverige över ordförandeskapet i EU:s ministerråd som varav i sex månader. Under denna tid ska Sverige hålla i ordförandeklubban vid omkring 2 000 möten på olika nivåer inom rådet.

LÄS ÄVEN: EU-krav: 40 procent kvinnor i bolagsstyrelser

Bland besökarna finns EU-parlamentets talman Roberta Metsola från Malta som bland annat vill veta vilket inflytande Sverigedemokraterna har över regeringen i frågor som migrationspolitiken.

– Det är definitivt frågor som vi kommer att ställa. Många gruppledare kommer specifikt att fråga det, om vad det får för inflytande över ordförandeskapet och även regeringens linje, säger talman Metsola till TT.

SD väcker oro

SD:s roll i svensk politik påstås ha väckt oro bland flera partigrupper i EU-parlamentet om eventuella konsekvenser för förhandlingarna om asyl- och migrationspakten som EU-kommissionen lade fram 2020.

– Jag var med när Ulf precis hade blivit premiärminister, på ett EPP-möte, och han var då väldigt försäkrande om att ”vi kommer att leverera vad vi måste”. Men naturligtvis måste frågorna ställas, säger Metsola.

Migration och upplopp

Hon säger att de inte är här för att säga åt Sverige vad som ska göras, något hon inte heller tror att svenskarna vill.

LÄS ÄVEN: EU-beslut: Blyhagel förbjuds

– Men vi har i EU-parlamentet haft allvarliga diskussioner och det finns olika meningar i de politiska grupperna. Sverige dyker upp i debatterna när det handlar om skog, stora vilddjur, men också migrationen och läget i södra Sverige med upplopp. Sådant tror jag att gruppledarna kommer att fråga om, säger talmannen.