Förslaget i Europaparlamentets utskott för medborgerliga fri- och rättigheter antogs med siffrorna 39 mot tio och innebär att migranter ska kunna söka visum på EU-länders ambassader eller konsulat för att kunna ta sig till landet ifråga och där söka asyl.

Utskottet uppmanar nu EU-kommissionen att ta fram ett lagförslag för så kallade humanitära visum.

– Jag välkomnar detta, säger Malin Björk (V).

– Det måste finnas säkra, lagliga vägar för att ta sig till Europa. Humanitära visum är definitivt en del av svaret så jag välkomnar detta och hoppas att kommissionen gör verklighet av förslaget.

Kristina Winberg (SD) är dock inte fullt så imponerad och ser hellre mottagningscenter i Nordafrika. Hon tror heller inte att det skulle stoppa migranter från att ta farliga vägar in i EU.

– Jag tycker det finns många andra bättre lösningar på att få stopp på drunkningarna som sker och det innebär ofta att sätta upp mottagningscenter i ett nordafrikanskt land och där genomföra asylprocessen via UNHCR till exempel.

– Det kommer att vara massor med folk som kommer att söka sig till ambassaderna men de som inte får visum kommer fortsätta åka över havet och drunkna. Det viktiga nu är att få stopp på alla som drunknar.

Förslaget kommer att tas upp av Europaparlamentet i november och om det där antas av en kvalificerad majoritet måste EU-kommissionen sedan ta ställning till det.