➤ ÖKAT MOTTAGANDE EU-parlamentets justitieutskott röstade på torsdagen med siffrorna 37 mot 20 för att EU ska ta på sig en större ledartröja än idag vad gäller att ta emot kvotflyktingar från tredje världen.

Andelen av det totala antalet kvotflyktingar kommer, om det nya förslaget blir verklighet, att öka till en femtedel, vilket i reda tal och med nuvarande nivåer i systemet innebär en ökning till en kvarts miljon personer varje år.

Mamma till förslaget är svenska Vänsterpartiets EU-parlamentariker Malin Björk, som i ett uttalande efter omröstningen talade om ”ett kvotflyktingsystem baserat på solidaritet och på humanitära behov”.

Nyligen gjorde Moderaterna i Sverige ett utspel om att Sverige helt borde gå över till att ta emot kvotflyktingar vars status är utredd av FN och fasa ut möjligheten att spontant söka asyl som idag i stor utsträckning missbrukas för ekonomisk migration.

Vänsterpartiets förslag i EU om att öka kvotflyktingmottagandet syftar inte till en sådan omställning. Partiet vill öka både kvotflyktingmottagandet och ländernas mottagande av spontana asylsökare.

Det aktuella förslaget utgör en del av ett betydligt mer omfattande system för ökad migration från tredje världen till EU som hanteras av flera olika utskott i EU-parlamentet.