I veckan höll EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker EU:s motsvarighet till den amerikanske presidentens State of the Union-tal. Där presenterade han utöver begränsad vetorätt även förslag på gemensamma skattebeslut.

Det var på onsdagen Juncker höll sitt tal, samma dag som man röstade igenom den starkt kritiserade lagen om upphovsrätt på internet.

Ett av förslagen handlade om hur fler afrikanska studenter kan komma till Europa för att studera.

– Afrika behöver inte välgörenhet, det behöver rättvisa partnerskap. Och Europa behöver lika mycket detta partnerskap. Afrika är framtiden, sa Juncker.

Andra förslag handlade om att avskaffa medlemsstaternas vetorätt inom tre delar av unionens gemensamma utrikespolitik; mänskliga rättigheter, sanktioner samt beslut om civila hjälpinsatser i krishärdar utanför EU.

Ytterligare ett förslag rör vissa gemensamma skattebeslut med kvalificerad majoritet.