Gröna krafter i Bryssel vill att vattenkraften, som står för en ansenlig andel av Sveriges elförsörjning, inte ska klassas om hållbar när EU:s nya så kallade taxonomiförordning träder i kraft som reglerar hur förmånligt det skall vara att investera i olika energislag. Den svenska regeringen anklagas nu av oppositionen för att ha sovit på sin post medan förslagsmakare som man menar har ”hål i huvudet” tillåtits styra och ställa. Det rapporterar bland annat NyTeknik.

De ”förnybara” och ”hållbara” energislagen som sol och vind bär sig inte och måste därför subventioneras kraftigt för att kunna konkurrera med etablerade fossila och nukleära energislag som man från grönt politiskt håll vill fasa ut med hänvisningar till rön om att jorden annars står inför en snar undergång i en klimatkatastrof.

Vattenkraft klassas som icke hållbar

Det har tidigare ifrågasatts varför man i denna gröna omställning vill se en utfasning av kärnkraften som är klimatneutral och inte tillför atmosfären några växthusgaser. Nu ställs liknande frågor när EU-kommissionen även vill klassa vattenkraften som icke hållbar och göra det dyrare eller till och med olönsamt att investera i den.

När förslaget nu håller på att bli verklighet får den svenska regeringen svidande kritik från både den politiska oppositionen och energibolag i Sverige. Regeringen uppmanas att vakna upp ur sin slummer och agera innan det är för sent.

”Hål i huvudet”

Den hårdast formulerade kritiken mot de som tagit fram förslaget i Bryssel och den svenska regeringens senfärdighet kommer från Elisabeth Svantesson. ekonomiskpolitisk talesperson för Moderaterna.

– Det är hål i huvudet att inte kalla svensk vattenkraft för hållbar, hur kan regeringen ha låtit det gå så långt?

Flera stora energibolag verksamma i Sverige med intressen i vattenkraften larmar också i en debattartikel i SvD med adress regeringen om att det kan få allvarliga negativa konsekvenser för den svenska energiförsörjningen om förslaget går igenom.

Tillbakavisar kritiken

Finansmarknadsminister Per Bolund (MP), som är närmast ansvarig för frågan i regeringen, avvisar kritiken från oppositionen om att regeringen skulle ha sovit eller varit saktfärdig med förslaget togs fram.

– Det är inte på något sätt sant, säger han.

På det hela taget betraktar Bolund EU:s nya taxonomiförordning som en stor politisk framgång, även om han inte är helt nöjd med just klassningen av den svenska vattenkraften men tillägger att man inte alltid kan få som man vill.

Ska debatteras i riksdagsutskott

Han säger att regeringen nu ska titta på hur det förslag som ligger på bordet kan behöva förändras och uppmuntrar alla som är missnöjda att kommunicera detta till EU-kommissionen. Förslaget ska också inom kort diskuteras i riksdagens finansutskott med Bolund närvarande.

Det flaggas från oppositionen att ministern då kommer att få skarpa instruktioner om hur han måste agera för att få bort skrivningen om den svenska vattenkraften från det slutgiltiga förslaget till förordning och en reprimand för att hittills inte ha gjort sitt jobb.

Syftar till att snedvrida konkurrensen

EU:s så kallade taxonomiförordning har som syfte att snedvrida konkurrensen mellan olika energislag och sätta marknadskrafterna ur spel. Detta utifrån klimatpolitiska målsättningar om vilka energislag som man anser är hållbara respektive icke hållbara.

Med ekonomiska incitament, såväl morötter som piskor, ska olönsamma investeringar göras lönsamma och vice versa. Och nu riskerar alltså den svenska vattenkraften att hamna i den senare kategorin.

Förslaget skickads ut på remiss i förra veckan och regeringar, organisationer och andra aktörer i medlemsländerna har nu till den 18 december på sig att säga vad man tycker om det.