Enligt en rapport från EU-kommissionen om mångfald bland personalen på unionens institutioner är dessa alltför vita och har inte tillräckligt med representanter från minoriteter. För att lösa det kan kvotering bli aktuellt.

Medan minoriteterna utgör åtminstone tio procent av EU:s befolkning är andelen i EU:s institutioner mycket lägre. Detta har fått kommissionen att utlova en utredning som ska fastställa bakgrunden hos sina egna anställda och som kan resultera i kvotering.

Samtidigt ser man potentiella problem med ett kvoteringssystem – ifall man kvoterar in svarta måste man även göra det för handikappade, romer, latinamerikaner med mera, konstaterar Monica Silvana, ordförande för Europaparlamentets antirasist-grupp. Men man skulle kunna göra det som i fallet med ”positiv diskriminering” med kvinnor, menar hon.

Personal ska tränas

Enligt uppgifter ska EU försöka locka ungdomar från etniska minoriteter att jobba för unionen. Personal ska också gå kurser i ”omedveten partiskhet”.

Kommissionen anser att även Europaparlamentet och Europeiska rådet bör främja mångfald bland sin personal.

Senast 2017 hyllade Dimitris Avramopoulos, före detta kommissionär med ansvar för inrikes frågor, flera artiklar i vilka det påstods att EU var alltför vitt och menade att unionen bör byta ut vit personal mot icke-vita.