EU-kommissionen, med svenska kommissionären Ylva Johansson (S) i spetsen vill skaffa sig insyn i och granska varje elektroniskt meddelande undersåtarna i unionen skickar till varandra. Storebrorsprojektet är inte bara impopulärt bland medborgarna som ska detaljövervakas. Den ena tunga experten efter den andra gör också tummen ned.

Chat Control, eller CSAR, är Bryssels projekt för AI-styrd massövervakning av medborgarna. Formellt motiveras det med att få bukt med sexuella övergrepp av barn på nätet men starka farhågor finns för att det kommer att avskaffa också de sista resterna av personlig integritet för alla som använder en dator eller smart telefon.

Samtidigt som vanliga hederliga medborgares rätt till privatliv avskaffas menar expertkritiker också att det är ett ineffektivt vapen mot de pedofiler man säger sig vilja komma åt. Än mer av denna ljusskygga verksamhet kommer bara att flytta in under krypterade verktyg eller till det så kallade darknet och bli oåtkomlig för Chat Control.

Projektet ligger på den svenska EU-kommissionären Ylva Johanssons (S) bord och hon har i dialog med kritiska experter haft påtagligt svårt att argumentera för dess genomförande och enligt många också uppvisat en brist på kunskap om det hon är satt att genomföra.

Svidande kritik i EU:s egen konsekvensanalys

Bättre insatta är experterna i Europaparlamentets utskott för mänskliga rättigheter (LIBE) som författat en färsk konsekvensanalys där man uttrycker flerfaldig kritik mot Chat Control. Man invänder bland annat att:

• Definitionen av det problem som projektet är tänkt att lösa är för luddig.
• Det finns stor risk för falska flaggningar av oskyldiga.
• Det kommer att driva ut pedofiler och andra brottslingar till darknet där de blir oåtkomliga.
• Det skapar osäkerhet kring om krypterad kommunikation överhuvudtaget kan fortsätta existera utan bakdörrar för myndigheterna.
• Förslaget bryter mot en rad grundläggande mänskliga rättigheter – förbud mot datalagring; förbud mot allmän övervakning.

Chat Control var också nyligen föremål för en utfrågning i den tyska federala förbundsriksdagens utskott för digitala frågor. Där medverkade nio experter som alla sade nej till projektet – inklusive de som kom från polisen där man annars generellt gärna ser förstärkta verktyg för övervakning.

Sammanfattningsvis menade man att projektet inte är tekniskt genomförbart så att målet uppnås samtidigt som det leder till ingrepp i de medborgerliga rättigheterna som saknar motstycke historiskt.

Inte bara Ylva Johansson utan EU-kommissionen som helhet får expertkritik om att inte förstå implikationerna av det man föreslår hur det kommer att skada säkerheten i den europeiska men också globala digitala kommunikationen och gripa in i var och en av EU:s 447 miljoner invånares vardag.

Regeringen och SD oense

Johansson har så här långt inte visat några tecken på att ta till sig av kritiken. Tvärtom kritiseras hon för att fortsätta upprepar direkta felaktigheter om Chat Control trots att hon fått dessa påtalade för sig av experter.

Den nya borgerliga regeringen i Sverige har så här långt inte visat några tecken på att man har några invändningar mot att Chat Control genomförs eller att man vill att frågan lyfts fram tydligare i den offentliga debatten. Däremot har regeringens stödparti, Sverigedemokraterna, uttryckt kritik mot förslaget.

Läs tidigare artiklar på Samnytt om Chat Control HÄR.