Påstådda ryska trollfabriker pekas ut som det främsta hotet, i synnerhet inför EU-valet i maj men även mot nationella val och demokratin i allmänhet. En del av programmet går ut på att internetjättar som Google och Facebook har lovat insyn i vem som köper politiska annonser och allmänheten ska upplysas genom en kampanj.

I måndags ställde sig EU:s samtliga utrikesministrar bakom EU:s program som ska bekämpa vad man menar är falska nyheter ”och annan desinformation som hotar demokratin”. Utöver Ryssland pekas även Kina ut som en källa för dessa typer av hot.

– Det fanns ett mycket starkt fokus på behovet av att titta på alla typer av desinformation, både inifrån och utifrån EU. Vi bestämde oss för att snabbt gå vidare, sa EU:s höga utrikesrepresentant Federica Mogherini vid en presskonferens.

I synnerhet Sverige, Danmark, Finland, Nederländerna och Tyskland ska ha understrukit vikten av att skydda yttrandefrihet och mediefrihet så att den demokratiska debatten inte tar skada.

Fyra fokuspunkter
Fokus i åtgärdsprogrammet kommer att ligga på att förbättra upptäckten av desinformation genom ökad finansiering, personal samt analysverktyg. Ett så kallat snabbvarningssystem ska införas vilket larmar EU-institutioner och EU-länder så de snabbt kan utbyta information om pågående kampanjer.

Internetjättar som Google, Facebook och Twitter med flera har genom att skriva under en uppförandekod lovat insyn i vem som köper politiska annonser. Falska konton ska stängas och så kallade bots ska stoppas. Den sista punkten går ut på att medborgarna ska upplysas genom kampanjer för att öka medvetenheten och mediekunskapen.

Media, faktakollare och civilsamhället behöver stöd, var ministrarna överens om. Flera länder efterlyser en samordningsgrupp och förhoppningen är att programmet ska vara igång snabbt, helst innan EU-valet.