Att lätta något på coronarestriktionerna den 1 juni är för tidigt – trots minskande smittspridning och sjunkande dödstalen. Det anser Kungliga Vetenskapsakademiens expertgrupp som påpekar att pandemin är långt ifrån över.

Då restriktionerna lättas något om en vecka innebär det bland annat att antalet deltagare i arrangemang utomhus med anvisade sittplatser höjs till 500 stycken och att restauranger får hålla öppet till kl 22.30 med alkoholservering till 22.00.

Men detta är att öppna upp alltför snabbt anser Kungliga Vetenskapsakademiens expertgrupp som i ett pressmeddelande uppmanar till fortsatta åtgärder – trots minskande smittspridning och sjunkande dödstalen i Sverige. Man pekar istället på att smittspridningen är fortsatt hög, såväl globalt som i Sverige, och därför vill man parallellt med vaccineringarna se fortsatta restriktioner.

Restriktioner man vill ha kvar är fysisk distansering och andra sociala restriktioner som minskar risken för smitta. Man pekar även ut äldre och sköra som en grupp som bör fortsätta iaktta försiktighet. Samtidigt understryker man att vaccinen inte ger full skyddseffekt förrän tidigast en vecka efter dos två.

Virusmutationer

Ytterligare faktorer man lyfter fram är tillgången på vaccin i världen som är ojämn och att ett stort antal människor fortfarande smittas dagligen samt att nya mutationer sprids, vilket tillsammans indikerar att pandemin är långt ifrån över. När det gäller virusmutationerna varnar man för att de riskerar försämra vaccinernas effekt och innebär att vi kommer ”behöva vara vaksamma en lång tid framöver”.

– En hög vaccinationstäckning i världen som helhet är det bästa sättet att stoppa pandemin och samtidigt minska risken för nya mutationer. Men vi behöver mer information om skyddseffektens varaktighet i olika åldersgrupper, inklusive mot nya varianter. Så länge smittspridningen i världen är hög krävs därför fortsatta sociala åtgärder för att hantera pandemin, säger Gunilla Karlsson Hedestam, vaccinimmunolog vid Karolinska Institutet.

Bättre beredskap

Vidare framhåller expertgruppen även vikten av en förbättrad svensk beredskap inför kommande pandemier där man förordar ett ökat internationellt samarbete kombinerat med långsiktiga satsningar på grundforskning och tillämpad forskning om smittsamma sjukdomar och människans immunförsvar.

Jan Holmgren, professor i medicinsk mikrobiologi vid Göteborgs universitet som ingår i gruppen, säger till Expressen att fler lättnader är säkra att genomföra när uppemot 60 procent av befolkningen är vaccinerad. Och detta är något som kan ske i slutet av augusti eller kanske september, oktober.