2013 uppgav 26 procent av män i åldern 16-29 i Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors studie att de oroar sig för att utsättas för våld då de vistas utomhus. När man nu presenterar resultaten från 2019 års studie har andelen ökat till 70 procent.

När det gäller oron över att utsättas för brott och hot generellt är andelen högre bland kvinnor, men tittar man specifikt på oron för våld är andelen dubbel så hög bland män – 70 respektive 36 procent.

I Brottsförebyggande rådets senaste trygghetsundersökning uppgav 44 procent av kvinnorna i åldrarna 16-19 samt 20-24 att de känner sig ganska eller mycket otrygga i sitt bostadsområde medan motsvarande andel för männen i samma åldersgrupper låg på 17 respektive 20 procent.

LÄS ÄVEN: Otryggheten begränsar unga kvinnors liv – fyra av tio väljer andra vägar hem

– Vi har ingen specifik fråga om man känner sig orolig för att utsättas för våld när man är ute, men däremot frågar vi om otrygghet ute i sitt eget bostadsområde. Där ser vi att unga kvinnor är betydligt mer otrygga än män, säger Sofie Lifvin, utredare på Brå, till SVT Nyheter.

Enligt Sara Fransson, utredare på MUCF, kan skillnaden förklaras med att Brå och MUCF utgår från olika frågeställningar och trygghetsaspekter.