➤ TERRORISM 2014 gjorde banker och andra företag 27 anmälningar om misstänkt terrorfinansiering. 2016 hade antalet mer än tiodubblats till 298 och bara under årets första sex månader var antalet 279 fall.

Angelica Wallmark, sektionschef på Finanspolisen, säger till Sveriges Radio att det ökade antalet anmälningar beror på att företagen idag är bättre medvetna om fenomenet och att finanspolisen varit ute och informerat.

Fallen påstås vara svåra att utreda och bara en fällande dom för terrorfinansiering från 2005 finns.