På måndagen meddelar regeringen att man kommer avsätta 4,5 miljoner kronor extra till Diskrimineringsombudsmannen, DO, för att tillsammans med Arbetsmiljöverket sprida kunskap om diskriminering. ”Vi måste förebygga diskriminering mer än vad vi gör i dag”, säger jämställdhetsminister Åsa Lindhagen (MP). Men pengarna anses av vissa vara en alltför låg summa.

Enligt regeringen blev det i samband med #metoo ”tydligt att det saknas kunskap om de regelverk som finns för att förebygga sexuella trakasserier”. 2018 gav man DO i uppdrag att tillsammans med Arbetsmiljöverket ta fram en digital plattform med information och stöd till arbetsgivare för att förebygga och förhindra sexuella trakasserier. På plattformen finns även information om arbetsgivares ansvar enligt diskrimineringslagen och arbetsmiljölagen. Uppdraget DO och Arbetsmiljöverket nu får går ut på att utveckla och sprida information om denna digitala plattform.

Då det visat sig att arbetsgivares kännedom om skyldigheterna kring åtgärder för att motverka diskriminering visat sig vara låg, ska DO även göra insatser för att arbetsgivarna ska ha kännedom om dessa.

– Ingen ska behöva diskrimineras eller trakasseras på jobbet. Därför är det helt avgörande att arbetsgivare känner till vad de har för ansvar och arbetar aktivt med att skapa ett arbetsliv där ingen utsätts för kränkande särbehandling, sexuella trakasserier eller andra former av diskriminering. För att skapa ett arbetsliv fritt från diskriminering måste vi höja kunskapen i samhället och förändra de strukturer som tillåter att detta sker, säger jämställdhetsminister Åsa Lindhagen.

För lite pengar
Ann Johansson, vice förbundsordförande på fackorganisationen Vårdförbundet, är inte imponerad.

– Om vi tittar till hela arbetsmarknaden är det noll rent resursmässigt, spontant känns 4,5 miljoner väldigt lite.

– Det handlar om tillämpning, uppföljning och utbildning av chefer inom vården, vi ser framför allt brister i att man inte följer dagens författningar.

Hårdare sanktioner
Redan i höstas tillsatte regeringen en utredning om diskrimineringslagen med syftet att granska möjligheterna för att vidta hårdare sanktioner mot arbetsgivare som inte följer lagen. Den trassliga regeringsbildningen gjorde dock att tillsättningen av utredare drog ut på tiden. Lindhagen hoppas att utredningen snart ska komma igång.

Ny ombudsman
På fackorganisationen Akademikerförbundet SSR vill man i stället se en särskild ombudsman för diskriminering i arbetslivet, ODA.

– Dagens DO har alla typer av diskriminering på sitt bord, det är alldeles för komplext och det händer alldeles för lite, ODA skulle effektivisera arbetet med diskriminering i arbetslivet, säger Heike Erkers, ordförande för Akademikerförbundet SSR.

Män lika utsatta som kvinnor
Enligt en undersökning uppger nästan lika många män som kvinnor att de blivit utsatta för sexuella trakasserier på jobbet – tio procent av kvinnorna och nio procent av männen.

Om ett kön dominerar på arbetsplatsen tycks risken att utsättas vara större – 15 procent av män som arbetar i ett kvinnodominerat yrke uppger att de utsatts för sexuella trakasserier och för kvinnor som arbetar på en mansdominerad arbetsplats ligger siffran på 17 procent.