Mantrat bland de partier som förordar en fortsatt hög asyl- och anhöriginvandring är att de nyanlända ”snabbt ska integreras och komma i jobb”. Bland väljarna finns inte samma tillförsikt – tilltron till att politikerna ska lyckas få nyanlända i arbete är låg. Det visar en undersökning som Novus har gjort på uppdrag av SVT.

Drygt 1000 personer har fått svara på frågan: ”Vilket parti tycker du är bäst på att skapa jobb för nyanlända till Sverige?”. Nästan fyra av tio svarar ”Inget” och ytterligare två av tio att de inte vet.

Rödgröna och borgerliga regeringar har avlöst varandra vid makten och tävlat om att inrätta olika typer av så kallade ”jobbskapande åtgärder” med namn som instegsjobb, snabbspår, introduktionsjobb, inträdesjobb osv. Utfallet har varit dåligt. I stället för att minska har mediantiden för nyanlända att komma i jobb kraftigt ökat.

När problemet först började uppmärksammas för ett antal år sedan var siffran sju års vistelsetid i Sverige innan hälften fått sitt första jobb. Därefter har den ökat till någonstans mellan nio och tio år.

Jobb har i sammanhanget också getts en vid betydelse. Dit räknas även skattefinansierade arbetsmarknadsåtgärder. Dessutom kan det räcka att man arbetat en timme under en mätvecka för att betraktas som i arbete.

Medan politikerna inte tycks nedslås av motgångarna, har förtroendet bland deras väljare om att de ska lyckas sjunkit drastiskt. Inte något parti kommer i Novus undersökning upp i en förtroendesiffra som överstiger svaren ”Inget” (38%) och ”Vet ej” (21%) på frågan om vilket parti som är bäst på att få nyanlända i arbete.

Socialdemokraterna och Moderaterna är de som har minst svagt förtroende och når i mätningen båda upp till siffran 13 procent.

När den borgerliga Alliansregeringen 2010 lät nyanlända ta vägen förbi Arbetsförmedlingen innan man kom till Socialkontoret, presenterades det av dåvarande integrationsminister Erik Ullenhag (L) som ”den största integrationspolitiska reformen på 25 år”. Utvärderingar visade senare att skillnaden jämfört med innan, när de nyanlända gick direkt till socialkontoret, var noll.

Den nuvarande rödgröna regeringens arbetsmarknads- och etableringsminister, Ylva Johansson (S), hävdar att man nu har lyckats med vad ingen tidigare klarat men att det är så nytt att väljarna inte ännu har förstått det:

– Vi har troligen ett trendbrott när det gäller att få nyanlända i arbete, men det är ganska nytt. Jag är inte så förvånad över att väljarna inte känner till det, säger hon i en kommentar till SVT om Novus-undersökningens nedslående siffror.

Ylva Johansson har emellertid inte ens en tydlig majoritet av sina egna väljare med sig i sin optimism. Bara hälften av S-väljarna anser att deras parti är bäst på att få nyanlända i jobb.

Arbetsmarknads- och etableringsministern tror dock att den siffran kommer att stiga innan valdagen eftersom regeringen enligt henne nu är på rätt väg:

– Det viktigaste för mig det är att nyanlända nu kommer allt fortare i arbete. Vi lyckas med den politiken och den ambitionen.