Efter Samhällsnytts artikel om en misstänkt läcka av känslig information mellan polisens hatbrottsgrupp i polisregion Väst och det ökända Twitter-trollet Lena Hansson agerar den av läckan drabbade medborgarjournalisten Fabian Fjälling genom att anmäla den ansvariga polisen Martina Lindberg för tjänstefel. I en kommenterar till oss beskriver Fjälling utvecklingen som att ”vi är på väg in i ett DDR-samhälle”.

Det var på onsdagen som Samhällsnytt kunde berätta att bara dagar efter att medborgarjournalistkollektivet Granskning Sveriges tidigare profil Fabian Fjälling besökte den så kallade ’Demokrati- och hatbrottsgruppen’ i Göteborg hamnade uppgifter om detta ute i sociala medier. Detta trots att det råder förundersökningssekretess i utredningar som ska säkerställa att ingen känslig information i förtid läcker ut till utomstående.

LÄS ÄVEN: Polisens hatbrottsgrupp i Göteborg misstänks ha läckt känslig information till trollet Lena Hansson

Enligt Fjälling befann sig endast utredaren Martina Lindberg samt en annan kollega från hatbrottsgruppen vid det som sedan skulle bli ett inställt förhör i Göteborg. En dryg vecka senare hade Lena Hansson, som också är baserad på västkusten, tagit del av den sekretessbelagda informationen och använt den för opinionsbildning på Twitter vilket syns nedan.


”Samhällsnytt serverade informationen på silverfat”

På torsdagen meddelade Fjälling att han med anledning av Samhällsnytts artikelserie om Hansson har gjort en anmälan mot Martina Lindberg hos hatbrottsgruppen. Han är övertygad om att det är just hatbrottsgruppen som har läckt informationen till Hansson.

Jag polisanmäler nu då Samhällsnytt dels avslöjat vem hattrollet Lena Hansson är, och dels gjort mig uppmärksam på att det kan vara ett brott om någon av utredarna i en pågående polisutredning lämnar ut information till utomstående.

Hade inte Samhällsnytt redan avslöjat Lena Hanssons identitet, så är jag ganska övertygad om att polisen inte hade lagt någon större energi på att hitta henne för att verifiera vem som kan vara läckan inom polisen. Nu när Samhällsnytt serverat informationen på ett silverfat, så borde det vara en ganska enkel sak för polisen att ta reda på vem det är som gett Lena Hansson sekretessbelagd information om en pågående polisutredning inom Demokrati och Hatbrottsenheten i Göteborg.

”En politisk enhet som vill förtrycka det fria ordet”

Samhällnytt har talat med Fjälling för att höra hur han bedömer utsikterna för att polisen verkligen går till botten med hur uppgifterna hamnade hos Hansson. Han säger sig inte hysa några högre förväntningar på att det kommer resultera i någon påföljd.

– Det kommer nog skrivas av, säger Fjälling.

På frågan hur Fjälling ser på Demokrati- och hatbrottsenhetens verksamhet säger han att landet är på väg in i ett fullständigt DDR-samhälle där begrepp används på ett nyspråkligt sätt.

– Demokrati- och hatbrottsenheten. Det är odemokratienheten den borde heta. Tryckfrihetsförtryckarenheten. Det är en politisk enhet som vill undertrycka det fria ordet. Det hörs i själva brottet hatbrott. Får man inte hata någon? Ska vi lagstifta att man måste älska alla – då måste man älska ondska, slår Fjäling fast.

LÄS ÄVEN: Denny Abrahamsson, 71, pressades hårt av polisen till att erkänna hatbrott: ”Du får inte skriva det du tycker och tror”

authorimage