Det är förbjudet med sex utanför äktenskapet i Irak, skriver Migrationsverket i en asylutredning. Homoäktenskap är inte tillåtna och homosex är därför inte heller tillåtet. En skiljaktig domstol ger den påstått homosexuelle irakiern asyl. I en annan dom klargör Migrationsverket att Nigerias homosexuella även fortsättningsvis har rätt till asyl.

En person som vi kan kalla ”A” kommer från Irak och har sökt asyl i Sverige. Han hävdar att hans bror ska ha kommit på honom under en homosexuell akt med en annan person, ”B”. Ett slagsmål ska då ha brutit ut. I Migrationsverkets utredning står det sedan att ”Under tiden din bror sprang ner i huset för att berätta för er far om vad som har hänt flydde du tillsammans med B”.

Förbjudet med sex utanför äktenskapet

LÄS ÄVEN: Irakier som aldrig haft homosex får asyl då han identifierar sig som homosexuell

Migrationsverket skriver att enligt dokument som de går efter när de fattar beslut, så är homosexuella aktiviteter inte explicit förbjudna i Irak. Däremot är det förbjudet att ha sex utom äktenskapet och Irak tillåter inte homoäktenskap. Migrationsverket skriver:

Det framgår vidare att homosexualitet är kriminaliserat i Irak även fast brottsbalken inte uttryckligen straffbelägger samkönat umgänge. Däremot är det förbjudet att ha utomäktenskapliga sexuella förbindelser och eftersom samkönade äktenskap inte är tillåtna, är allt samkönat umgänge straffbart.

Verket skriver vidare att det är farligt att vara ”HBTQ-person” i Irak och att det ”i princip är omöjligt att leva öppet med sin läggning”.

Omöjligt bedöma en persons sexuella läggning

Migrationsverket slår tydligt fast att det inte går att bevisa vilken sexuell läggning en person har. Istället utgår man ifrån hur väl den påstått homosexuella kan berätta om ”stigma” och ”skam”:

Att bedöma en persons sexuella läggning torde vara omöjligt. Migrationsverket tar istället ställning till om en sökande gjort sannolikt sin tillhörighet till den samhällsgrupp den sökande gör gällande.

Det finns inget facit kring vad som indikerar tillhörighet till den anförda gruppen utan verket utgår från sökandens personliga och individuella tankar och känslor. Således bör den sökandes personliga uppfattning, känslor och tillhörighet och av olikhet, stigma och skam ligga i fokus vid bedömingen snarare än fokus på sexuella aktiviteter (MIG 2013:25).

Migrationsverket ansåg inte att han kunde återge sina reflektioner kring sin påstådda homosexualitet med tillräckligt stor detaljrikedom och beslutade om utvisning. Han överklagade då till Migrationsdomstol.

Får asyl av oenig domstol

Migrationsdomstolen slår fast att enligt två dokument i Migrationsverkets landinformationssystem så finns det en ”generell risk för förföljelse av homosexuella” i Irak. Domstolen slår sedan fast att A lämnat uppgifter om sina homosexualitet som är ”trovärdiga och tillförlitilga.” Han får därför uppehållstillstånd som ”flykting”.

Domen har målnummer UM 2462-18 och går att beställa från förvaltningsrätten i Göteborg. Rådmannen Johan Sanner och nämndemannen Thomas Schulz Rohm (V) skrev under på det slutgiltiga domslutet. Nämndemännen Javier Merino (Demokraterna) och Yvonne Rundqvist (M) var skiljaktiga och ville utvisa A. I sin skiljaktiga mening skrev de bland annat att A:s redogörelse för sin påstådda homosexualitet ”genomgående varit vag, detaljfattig och kortfattad”.

Fortsatt asyl för Nigerias alla homosexuella

LÄS ÄVEN: Domstol: Alla homosexuella i Nigeria bör få asyl

I en annan dom daterad den tredje november 2020 från förvaltningsrätten i Malmö (UM 17931-19) slås fast att Nigerias homosexuella även fortsättningsvis har rätt till asyl. En nigerian, ”C”, lyckades inför migrationsdomstolens förhandling övertyga Migrationsverket om att han är homosexuell. Migrationsverket inställning refereras i domen med stycket:

Situationen för homosexuella i Nigeria är skyddsgrundande och Migrationsverket medger därför att A beviljas uppehållstillstånd som flykting.

Migrationsdomstolen ger A asyl som ”flykting” på grund av hans påstådda homosexualitet. A berättar i domen att han känt sig tvingad att skaffa barn med en kvinna:

På grund av sin familj kände han sig tvingad att skaffa barn med en kvinna för att motbevisa att han är homosexuell.