En yrkesgrupp som dagligen utsätts för hotfulla situationer är ordningsvakter. Nu vittnar flera av dem om att de utsätts allvarligare hot än tidigare. Det handlar inte enbart om ordningsvakter i krogmiljö utan också i lokal- och regionaltrafiken. ”Jag har fått påhälsning hemma och det var ju inte så där jätteroligt”, säger en ordningsvakt i Östergötland.

Otryggheten är fortsatt hög i landet, det visar Brottsförebyggande rådets (BRÅ) årliga trygghetsundersökning. En yrkesgrupp där allt fler vittnar om att de utsätts för farliga situationer är personal som arbetar med att göra offentliga platser trygga.

Det är inte enbart i krogmiljöer med alkohol i omlopp som ordningsvakter hamnar i hotfulla situationer. Till SVT berättar ett antal ordningsvakter hur de på olika platser upplever att situationen blivit mer allvarlig än tidigare.

Skyddsvästen inte tillräcklig
En ordningsvakt som arbetar vid järnvägsstationen i Linköping berättar att han nuförtiden aldrig längre genomför ett arbetspass utan att också bära skyddsväst. Något han menar att han inte alls behövde göra för ett antal år sedan. Trots skyddsväst är det ändå inte ett tillräckligt skydd för hotbilden. Ordningsvakten berättar vidare hur han även har fått påhälsning i sitt hem.

– Jag kan förstå. Hoten från folk som blir sura och griniga på mig kan jag på sätt och vis förstå men jag blir frustrerad när familjen ska bli hotade på grund av min tjänstgöring, säger vakten.

LÄS MER: Ökad otrygghet i kollektivtrafiken: Förare hotas och misshandlas av gratisåkare

”En del riktar en pistol”
Gemensamt för ordningsvakter runt om i Sverige är att de vittnar om att fler i den offentliga miljön bär farligare vapen. Tidigare var det främst nävar som flög fram mot vakterna, numera är det knivar och skjutvapen som vakter ska hantera. Kriminella individer accepterar oftast inte avvisningar. Vakterna tilltalas med könsord och hotas att de ska dö. Sedan kommer personerna oftast tillbaka med skjutvapen eller fler vänner.

– En del som riktar en pistol mot en eller ens kollega försöker man lugna ner men en del förstår man att man inte kan nå och då är det bara att stå helt still för att inte trigga dem att skjuta, säger en kvinnlig ordningsvakt i Mellansverige.

Ökad hotbild mot poliser
Även poliser som arbetar i samma offentliga miljö vittnar om en ökad hotbild i tjänsten. I september presenterade Polismyndigheten resultatet av en egen undersökning om hot och våld mot poliser. Undersökningen visar att var fjärde polisanställd det senaste året utsatts för påverkansförsök. Bland poliser som arbetar i yttre tjänst har mer än varannan drabbats.

LÄS MER: Ökad hotbild mot poliser: Brandattack mot polisbostad i natt