➤ Svenska kriminologer har samfällt hävdat att de skenande statistiska siffrorna för sexualbrott skulle bero på ökad anmälningsbenägenhet och inte på att det faktiskt begås fler brott av detta slag. En rapport som Brottsförebyggande rådet, Brå, i dagarna publicerat visar att kriminologerna haft fel.

Brås senaste trygghetsundersökning slår fast två saker: att alltfler unga kvinnor i Sverige utsätts för sexualbrott och att brottsoffer i den gruppen är de som är minst benägna att anmäla. Endast en av tio som utsatts för ett sexualbrott anmäler det till polisen.

LÄS MER: Kraftig ökning av sexualbrott i ny Brå-mätning

Att anmälningsfrekvensen är så låg – den lägsta bland samtliga brottstyper – beror dels på att många kvinnor tycker det är svårt att prata om vad de utsatts för men också att man saknar förtroende för att polisen ska lyckas klara upp brottet.

Undersökningen bygger på intervjuer med 12 000 personer. 2016 uppgav fem procentenheter fler att de utsatts för ett sexualbrott jämfört med 2015.

LÄS MER: Genomgång av domar i sexbrottmål visar – utlänningar grovt överrepresenterade i sexualbrott

Samhällsnytt har tidigare rapporterat om att en genomgång av i princip alla sexualbrottsdomar i Sverige åren 2013-2017 visar en mycket kraftigt överrepresentation för personer med utomeuropeisk utländsk bakgrund som gärningsperson. När det gäller överfallsvåldtäkter stod personer ur denna grupp för mer än 95 procent av brotten.