Mejlkonversationer avslöjar att USA:s chefsepidemiolog Anthony Fauci tidigt fick information om att covid-pandemin troligen orsakas av ett genetiskt manipulerat virus som kan ha läckt ut från ett högrisklaboratorium i kinesiska Wuhan. Ändå fortsatte Fauci att förneka detta och hålla inne med de uppgifter han tagit del av som pekar i den riktningen.

Under Donald Trumps presidentskap avfärdades dennes påståenden om att ett labbtillverkat kinesiskt virus som en konspirationsteori. Den linjen drevs hårt av USA:s vänsterliberala mediaetablissemang. Facebook gick så långt att man förbjöd sina användare att överhuvudtaget diskutera detta på plattformen.

Även Joe Bilden intog samma hållning under hela valrörelsen och utmålade Trump som en konspiratoriker. Nyligen medgav dock Biden-regimen att teorin i stället för en konspirationsteori är att betrakta som fullt möjlig.

Beskedet om Bidenregimens fotbyte kommunicerades av chefsepidemiolog Anthony Fauci. Strax efter hävde Facebook sitt diskussionsförbud. CIA gavs i uppdrag att undersöka saken närmare.

Mejl påvisar lögner och mörkläggning

Mejl skickade av Anthony Fauci till bland annat den amerikanske virusforskaren Kristian Anderson som driver det virusgenetiska laboratoriet Scripps Research i Kalifornien och den brittiske folkhälsoprofilen Sir Jeremy Farrar visar att det inte är nya uppgifter som föranlett den ändrade hållningen från Biden och Demokraterna.

Att corona-viruset som gett upphov till covid-pandemin kan ha tillverkats i och läckts ut från ett kinesiskt laboratorium och att den teorin borde tas på allvar kände Fauci till redan i januari förra året – flera månader innan WHO klassade Covid-19 som en pandemi.

I ett av mejlen adresserat till chefen för National Institute of Allergy and Infectious Diseases hänvisar Fauci till en artikel i en vetenskaplig tidskrift med rubriken ”Mining coronavirus genomes for clues to the outbreak’s origins”. I en kommentar till artikeln skriver Fauci: ”Det här publicerades precis nu idag. Du har kanske sett det. Om inte, är det av intresse för den aktuella diskussionen”.

Forskare hittade misstänkta genetiska avvikelser

I ett svar till Fauci skriver Kristian Andersen att både han och andra forskare ”samtliga funnit genetiska avvikelser från vad som kan förväntas utifrån en evolutionär teori” att viruset uppstått som en naturlig mutation. Han brasklappar dock för att ytterligare analys behöver göras innan man med absolut säkerhet kan slå fast att viruset är en laboratorieprodukt.

Några dagar senare får Fauci även ett mejl från Farrar med önskemål om en digital konferens redan samma dag eller senast dagen efter för att diskutera den väntande pandemiförklaringen från WHO. I mejlet länkar Farrar samtidigt till en artikel med rubriken ”Coronavirus Contains ’HIV Insertions’, Stoking Fears Over Artificially Created Bioweapon”.

Fauci vidarebefordrar mejlet till Dr. Francis Collins, chef för National Institutes of Health tillsammans med frågan: ”Har du en minut att avvara för ett snabbt samtal?”. Denne skickar senare ett mejl tillbaka till Faucu i vilket han citerar medieuppgifter om ”ökande övertygelse om att covid-viruset härstammar från ett laboratorium i Wuhan”.

Ett annat mejl från Collins i vilket han skriver att den så kallade ”konspirationsteorin” vinner allt starkare gehör har innan det lämnats ut censurerats av myndigheterna genom att stora delar överstrukits med svart. Så har även skett med Faucis svar till Collins.

Fortsatte ändå hävda motsatsen

Trots laboratorieteorins höga sannolikhet fortsatte Fauci att officiellt helt avvisa den och framhålla teorin om att det rör sig om ett naturligt muterat virus som hoppat från djur till människa ”på ett ovanligt sätt” på kinesiska djurmarknader. I ett uttalande påstod Facui trots information om motsatsen att: ”De mutationer som krävdes för att nå den punkt där viruset är nu är helt i enlighet med ett hopp mellan arter från ett djur till en människa.”

I en intervju med National Geographic vidhöll Fauci att coronaviruset inte var tillverkat av människan.

”Om man tittar på virusets utveckling och vad som finns därute idag, lutar de vetenskapliga bevisen mycket starkt åt att det inte kan ha manipulerats på konstgjord väg eller avsiktligt. Allt i virusets stegvisa utveckling över tid indikerar att det utvecklades i naturen och sen hoppade mellan arter.”

Tackades för att ha undanhållit uppgifter

De nu offentliggjorda mejlen visar att Fauci för sin hållning utåt erhöll ett personligt tack från ordföranden för en ideell organisation, EcoHealth Alliance, som tagit emot miljontals dollar i anslag av skattemedel för att bedriva forskning vid det misstänkta kinesiska laboratoriet med syfte att bekräfta att viruset kommer från fladdermöss.

Anslaget drogs emellertid in i april 2020 av president Donald Trump med motiveringen att forskningen inte lever upp till NIH:s (National Institutes of Health) mål och prioriteringar. Peter Daszak skriver i mejlet till Fauci:

”Jag vill bara rikta ett personligt tack till dig från oss och våra samarbetspartner för att du i offentligheten står upp för och hävdar att de vetenskapliga bevisen stödjer ett naturligt ursprung för Covid-19 genom en överföring från fladdermus till människa och inte något utsläpp från Wuhans virologiska institut. Från mitt perspektiv är dina kommentarer modiga och eftersom de kommer från en trovärdig röst bidrar de till att jaga bort de myter som sprids kring virusets ursprung.”

Dagen efter svarar Fauci artigt: ”Stort tack för dina vänliga ord.”

Motsatt besked idag

Men efter att Biden-administrationen tagit plats i Vita huset och bytt fot i frågan är beskedet från Fauci också det motsatta. Nu säger han sig inte alls vara övertygad om att viruset utvecklats på naturligt sätt: ”Nej jag är faktiskt inte alls övertygad om det. Jag anser att vi bör fortsätta undersöka vad som ägde rum i Kina. Därför är jag helt och hållet för alla granskningar som undersöker virusets ursprung.”

I förra veckan medgav Fauci också att NIH gett 600 000 dollar till Wuhans virologiska institut för att forska på huruvida coronavirus kan överföras från fladdermöss till människor. Pengarna överfördes via EcoHealth Alliance.

Fauci och Collins har förnekat att dessa pengar gick till så kallad gain-of-function-forskning, syftande till att artificiellt mutera fram ett så smittsamt och farligt virus som möjligt. Båda två har samtidigt erkänt att det inte går att veta om de kinesiska forskarna bedrivit sådan forskning vid sidan av anslagen från USA.

Laboratorieteorin fick förnyad fart och kraft förra månaden efter att uppgifter framkom om att tre forskare vid det utpekade kinesiska laboratoriet insjuknade redan i november 2019 med covid-liknande symptom så allvarliga att de fick vårdas på sjukhus. Händelsen sammanfaller med den tidpunkt då de flesta experter bedömer att covid-viruset började spridas i Wuhan.

LÄS ÄVEN: Facebook häver förbud att diskutera labbtillverkat virus – efter klartecken från Biden
LÄS ÄVEN: Forskare: Covid-viruset har inget naturligt ursprung