Medan statyer rivs ned och kultur censureras eller tas bort helt, har turen nu kommit till den klassiska brittiska tv-serien Fawlty Towers, eller Pang i bygget som den kallats på svenska. Avsnittet där hotellägaren Basil Fawlty till en grupp tyska gäster yttrar den välkända frasen ”Don’t mention the war” har tagits bort.

Det är på den BBC-ägda streamingtjänsten UKTV som avsnittet tagits bort ifrån. Varför man gjort så vägrar man berätta och påstår att man inte kommenterar enskilda titlar. Däremot uppges man regelbundet se över sina program och gör redigeringar och lägger till varningar samt gör schemaändringar där man anser det vara nödvändigt för att ”möta vår publiks förväntningar”.

Originalavsnittet innehöll också en scen där Major Gowen använder vad man menar är ”väldigt starkt rasistiskt språk” då han berättar om en västindiskt cricketlag. Redan för tio år sen började man att redigera bort denna scen.

LÄS ÄVEN: Vänsterupploppen: Dokumentärserien Cops stoppas

John Cleese, som spelade Basil Fawlty och tillhörde gruppen Monty Python, har kritiserat politisk korrekthet och dess skadeverkningar på samhället och i synnerhet kulturen vid ett flertal tillfällen samt varnat för vad det kan leda till.

2018 rapporterade Samhällsnytt om hur Cleese då valde att lämna Storbritannien på grund av den förlamande politiska korrektheten, en fördummad politisk debatt och medieklimatet.

LÄS ÄVEN: BBC och Netflix raderar populär komediserie – skojade med andra etniciteter