➤ USA  Häromdagen rapporterade Samhällsnytt att Donald Trump givit områden i USA som ger illegala invandrare amnesti ett ultimatum – om de inte följer de federala migrationslagarna så kommer regeringen att dra in det federala stödet till dessa områden. En federal domare i Kalifornien har nu förbjudit Trump att genomföra beslutet.

Det är den federala domaren William Orrick i Kalifornien som nu har stoppat Donald Trump från att vägra amnestiområden federala pengar som påtryckningsmedel för att förmå de aktuella områdena att följa federala migrationslagar. Orrick hävdar att Trumps initiativ inte är förenligt med Konstitutionen.

LÄS MER: Amnestiområden i USA som inte följer federala migrationslagar får ultimatum


Justitiedepartementet har snabbt kommenterat domstolsutslaget med att man anser att domaren har fel och överskrider sina befogenheter genom att inkräkta på presidentens befogenheter. Trump meddelar att han ämnar överklaga domslutet, vilket troligen innebär att ärendet slutligen hamnar i Högsta Domstolen där Trump har goda möjligheter att vinna på samma sätt som med flyktingfrågan.