Hovrätten för Västra Sverige skärper straffet för 24-årige Yaser Aldughaim från Syrien som efter att ha anlänt hit bland annat ägnat sig åt att begå flera våldtäkter med vålds- och förnedringsinslag. I motsats till tingsrätten dömer hovrätten dessutom Yaser till utvisning.

Yaser Aldughaim från Syrien återgäldade den svenska gästfriheten genom att börja våldta kvinnor. En av kvinnorna våldförde han sig på i en skog i Kungsbacka, en annan på ett hotellrum i Göteborg. Hans framfart stoppades och i tingsrätten dömdes han till fängelse i fyra år och tre månader (två år och tio månader efter avdragen straffrabatt).

Hovrätten skärpte efter överklagan påföljden till fängelse i fem år (tre år och fyra månader efter avdragen straffrabatt) och beslöt även att Yaser skulle utvisas ur landet. Det sistnämnda var dock något som Vänsterpartiets nämndeman i rätten, Kristina Ramsälv Waldenström, inte ville acceptera.

V-nämndemannen: ”Välintegrerad i Sverige”

I domen anmäler sig den feministiska V-politikern, som även har ett förflutet i likaledes feministiska Miljöpartiet, som skiljaktig. Som skäl för att yrkandet om utvisning borde avslås anför hon att Yaser – trots de brutala våldtäkterna, narkotikabrott och en tidigare brottshistorik som innefattar bland annat grov misshandel – ska anses ha ”integrerat sig väl” i Sverige. Att han efter många år i landet lärt sig tala svenska menar hon väger tyngre än de begångna brotten.

Även nämndemannen Stig-Arne Andersson (vars partitillhörighet Samnytt inte lyckats fastställa) meddelar sig skiljaktig av empati med den dömde. Som skäl anför han att Yaser riskerar att kallas in till militärtjänstgöring i hemlandet. Han bör därför få stanna i Sverige.

Hovrättens tre riktiga domare ansåg dock alla att Yaser ska utvisas. Därför blir det också domstolens beslut.

Verkställighetshinder kan stoppa utvisning trots dom

Migrationsverket har tidigare intagit hållningen att det kan vara farligt för Yaser att återvända till Syrien. Beroende på hur situationen ser ut den dagen Yaser släpps ur fängelset kan verkställighetshinder leda till att han ändå får stanna i Sverige.

Yaser har genom rättsprocessen nekat till brott. Han förnekar inte gärningarna i sig men anser att de inte ska anses som brottsliga och att kvinnorna gett sitt samtycke till att våldtas.

Domen kan laddas ned och läsas i sin helhet HÄR.