Inom loppet av en dryg vecka gav en sjuksköterska två patienter dödliga doser morfin. Nu riskerar hon att få legitimationen indragen.

Patienterna i fråga hade ont och svår ångest och sköterskan gav dem morfin. Dosen låg dock dubbelt så hög som tillåtet och båda patienterna dog inom en halvtimme.

LÄS ÄVEN: Äldre fick överdos morfin – avled

I Inspektionen för vård och omsorgs granskning har det bland annat framkommit att en av patienterna inte var döende i livets slutskede, vilket tidigare uppgetts.

IVO ska nu avgöra om sjuksköterskan i Sölvesborg utgör en fara för patienterna, och i så fall kan legitimationen dras in.

LÄS ÄVEN: Hemtjänsten glömde patient i 47 dagar – hittades avliden