Mansour Ahmed, ordförande för SSU Skåne, pekades ut som en av de krafter med antidemokratiska metoder och åsikter. Falangen vill främja islam och en tidigare ordförande och riksdagskandidat har kritiserat ateism och sagt att ”islam är lösningen på alla världens problem”. På en intern film från SSU Skånes möte i Lund 2017 står Ahmed och skriker tills mötet stoppas.

– Det står inte i arbetsordningen att man inte får skrika. Begära ordet? Jag begär inte ordet. Jag bara står här och skriker, säger Mansour Ahmed i filmen.

I talarstolen stod en yngre kille och höll ett anförande som Ahmed avbröt med sina skrik och han gav inte upp tills mötet ajournerades.

Även flera andra ur falangen ska ha agerat aggressivt och hotfullt vid presidiet. Årsmötet blev så hotfullt och bråkigt att SSU-medlemmar ska ha gråtit i korridorerna. Metoderna ska ha pågått sedan 2014. Kvinnor med utländsk bakgrund som inte tillhört falangen ska ha varit särskilt utsatta.

När SSU Skåne efter att uppgifterna blivit kända påstår sig vilja gå till botten med problemet, är Ahmed en av de som ska utreda fallet.