Inför julen meddelar finansminister Magdalena Andersson (S) att hon vill se ytterligare höjda skatter, detta ned hänvisning till att befolkningen åldras och fler barn föds.

I takt med att kommunernas och regionernas finanser krackelerar – officiellt för en åldrande befolkning men i realiteten för arbetslösa migranter – kan det redan genomförda tillskottet på fem miljarder behöva höjas ytterligare till nästa år.

Samtidigt är en lågkonjunktur i antågande och skattehöjningar i kombination med indragningar på välfärden genomförs i allt fler kommuner.

Enligt Andersson skulle finanspolitiken ha sett ännu bättre ut om Sverige haft en ren socialdemokratisk regering, och hon påstår att beredskapen för ett förvärrat ekonomiskt läge är god.

Mer pengar till välfärden

Inför resten av mandatperioden återstår ett flertal punkter i det så kallade januariavtalet, bland annat ”en omfattande skattereform”. Andersson understryker dock att hon inte kan se en reform där den samlade skattenivån kan minska och hänvisar till en åldrande befolkning och fler barn som föds. ”Utmaningen” kommer framöver att vara att bygga ut välfärden.

Högerkonservativt block

Att Moderaterna nu på partiledarnivå haft kontakt med Sverigedemokraterna påstår hon sig ha varnat för inför valet.

– Det har hänt oerhört mycket på ett år i svensk politik, när vi nu ser konturerna av ett högerkonservativt block. Jag var ute och varnade före valet om man verkligen kunde lita på Ulf Kristersson (M) och han var ju jättearg då, på mig, för att jag sa det. Men det jag varnade för har ju hänt nu, säger hon till TT.