Riksdagens finansutskott säger ja till den budget för 2022 som Moderaterna, Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna enats kring. Det innebär att det blir den som riksdagen lägger fram som sitt förslag vid budgetomröstningen nu på onsdag.

Jan Ericson, en av Moderaternas ledamöter i finansutskottet, bekräftar på Twitter att finansutskottet säger ja till budgetförslaget.

Sammanträdena i riksdagens utskott är hemliga, så det är okänt exakt hur utskottets ledamöter röstat och ställt sig till de olika budgetförslagen. 8 av de 17 ledamöterna kommer emellertid från M, SD och KD medan Liberalerna och Centerpartiet har presenterat egna budgetmotioner. Det innebär att fler utskottsledamöter står bakom M+SD+KD-budgeten än något av de andra budgetförslagen.

LÄS MER: M, SD och KD presenterar gemensamt motförslag till regeringens budget

Eftersom regeringen inte lyckats få gehör för sin budgetproposition i finansutskottet, så kommer propositionen läggas fram som en reservation till utskottets förslag.

På onsdagen kommer riksdagen även ta ställning till Socialdemokraternas nya partiledare Magdalena Andersson som ny statsminister. Det är oklart om Andersson kommer godtas av riksdagen då Vänsterpartiet än så länge inte kommit överens med Socialdemokraterna om att ge henne sitt passiva stöd fram till valet nästa år.

LÄS MER: Talmannen föreslår Magdalena Andersson som statsminister