Under onsdagen fastställde Finlands president Sauli Niinistö en ny lag som gör det möjligt att fängsla illegala invandrare.

Fram till årsskiftet 2018/2019 har invandrare som brutit mot ett inreseförbud till Finland enbart straffats med böter. Från och med januari 2019 kommer personer som begår ett sådant brott att dömas till upp till ett års fängelse.

Lagändringen publiceras i ett pressmeddelande från Justitieministeriet. Förhoppningen är att ett strängare straff ska ha en avskräckande effekt.