Innan Finland formellt kan delta i EU:s massiva coronafond, som ska bistå sämre hanterade ekonomier i framför allt södra Europa, måste det godkännas av två tredjedelars majoritet i riksdagen. Beslutet kan innebära att hela fonden skrotas.

I mars var det Tyskland som kunde ha satt stopp för coronafonden då domare vid konstitutionsdomstolen i Karlsruhe menade att flera juridiska utmaningar mot den skuldfinansierade investeringsplanen måste undersökas. Sedermera godkändes dock landets deltagande.

LÄS ÄVEN: Tysklands högsta domstol stoppar godkännande av EU:s coronafond

Det 750 miljarder euro stora stödpaketet måste ratificeras i EU:s alla nationella parlament för att träda i kraft. Nu är det upp till Finland om coronafonden ska gå igenom efter att riksdagens grundlagsutskott har beslutat att landets deltagande måste godkännas med två tredjedelars majoritet i riksdagen.

Sannfinländarna och Kristdemokraterna har enligt Yle redan meddelat att de inte kommer att rösta för fonden.

Upprörd justitieminister

Risken att det inte går igenom upprör justitieminister Anna-Maja Henriksson (SFP).

– Det bådar inte gott för vårt land att grundlagsutskottet är så delat i en så här pass viktig fråga som EU:s återhämtningsfond, samtidigt som vi har den situation vi har inom regeringen. Nu borde nog alla skärpa sig, sade Henriksson.

Grundlagsutskottets ordförande Antti Rinne (SDP) hoppas på att riksdagen inser sitt ansvar när återhämtningspaketet ska behandlas.

– Riksdagen bör noga överväga vilka fördelar paketet för med sig och vilka förluster ett förkastande skulle innebära. Jag hoppas innerligt att riksdagen tar sitt ansvar, säger Rinne.

150 svenska miljarder

De 750 miljarderna euro ska betalas av under en 30-årsperiod ur medlemsländernas budgetar. Merparten av pengarna, 390 miljarder euro, kommer att ges som bidrag utan återbetalningsskyldighet, resten kommer delas ut i form av förmånliga lån. Från Sverige har man beslutat att bidra med 150 miljarder kronor.

LÄS ÄVEN: Riksdagsminoritet drev igenom bidraget: 150 skattemiljarder till EU:s stödfond