Efter en EU-förordning 2009 tvingades alla EU-länder lägga in passinnehavares fingeravtryck i ett chip på passet. I Sverige raderar polisen fingeravtrycken från sina datorer så fort de lagts in i passet. I Finland satsade man redan från början på en sökbar databas. Samnytt har intervjuat den finländske gränspolisen Matti Pitkäniitty om hur han ser på nyttan med ett sökbart nationellt fingeravtrycksregister.

Samnytt har i en serie artiklar belyst problemet med att människor i Sverige har multipla identiteter. I Finland använder man sig av en fingeravtrycksdatabas för att bekämpa identitetsbedrägerierna. Statskontoret i Finland skriver uttryckligen att ”genom att fingeravtryck lagras i och jämförs med registret strävar man efter att förhindra missbruk av identiteter”.

Det var efter en EU-förordning 2009 som Finland skapade databasen som från början innefattade fingeravtryck på de som söker vanliga pass, främlingspass och ”resedokument för flykting”. Även i Sverige tar polisen fingeravtryck och lägger in dem i ett chip på passen. Efter att det är gjort raderar dock den svenska polisen i motsats till den finländska omedelbart fingeravtrycken från sina datorer. Sedan 2021 lägger den finländska polisen även in fingeravtryck från de som söker nationellt id-kort i samma sökbara fingeravtrycksdatabas.

Finländsk polis om nyttan med en databas

Samnytt har intervjuat den finländske polisen Matti Pitkäniitty om hur bra han tycker det är att ha tillgång till en databas med fingeravtryck för alla som söker pass eller nationella id-kort. Matti är till vardags chef för utrikesavdelningen vid den finska gränspolisen. Frågorna och svaren är översatta från engelska.

Hur effektivt tycker du det är att använda en databas med fingeravtryck när man vill förhindra att människor använder sig av multipla identiteter?

– ID-kortsystem bygger på att personen som är avbildad på kortet verkligen har den identitet som anges. Ur ett säkerhetsperspektiv skulle det vara optimalt att kontrollera att biometri i form av fingeravtryck och ansiktsbild är oförändrade varje gång man lämnar ut ett nytt id-kort. Det bör alltså inte vara möjligt för mig att skaffa ett officiellt id-kort med dina personuppgifter men med min egen bild eller fingeravtryck. Identitetshantering är en kärnfråga för ett modernt samhälle, då många rättigheter och skyldigheter är kopplade till identitetsfrågan.

– I en optimal process skulle en fingeravtrycksdatabas erbjuda möjligheten att kontrollera fingeravtrycken från en ny sökande med fingeravtryck tagna på den som tidigare fått ut ett ID-kort i samma identitet. På så sätt är fingeravtryck effektiva, men samtidigt bör det noteras att biometriska uppgifter utgör känslig information. Givetvis skulle det vara lika effektivt om det är möjligt att kolla uppgifterna på det gamla fysiska id-kortet eller passet men de är ibland borttappade eller förstörda så att det inte går att få ut information från chipet.

Ett effektivt verktyg

Tror du att en ”nationell fingeravtrycksdatabas” av den typ ni har i Finland skulle kunna vara ett effektivt verktyg för myndigheterna i Sverige när det gäller att lösa problemet med att människor använder multipla identiteter?

– En nationell fingeravtrycksdatabas kan vara ett effektivt verktyg när det handlar om att förhindra att människor skaffar sig flera olika officiellt godkända identiteter. Man måste dock titta över hela processen, från fingeravtryckstagningen till utfärdandet av korten inkluderande jämförande, till olika typer av säkerhetsdetaljer i de fysiska korten som förhindrar förfalskning i efterhand.

Utlänningar från sex år och uppåt måste lämna fingeravtryck

Människor som är bosatta i Finland men som inte är finska medborgare kan inte skaffa finska pass eller finska nationella id-kort. Finns det någon typ av etablerat system för att se till att utlänningar i Finland inte använder multipla identiteter? Är det skillnad på om det handlar om en person från ett land inom EU/EES eller inte?

– Frågor om uppehållstillstånd hanteras av det finska migrationsverket och på det området är jag ingen expert. Generellt gäller dock att alla personer över sex år som söker uppehållstillstånd måste lämna fingeravtryck. EU-medborgare i Finland måste registrera sin närvaro i landet efter tre månader. De behöver inget uppehållstillstånd och kan använda sina egna nationella id-kort eller pass i Finland.

Multipla identiteter inget stort problem i Finland

Är personer som lyckats skaffa sig multipla identiteter i Sverige och andra länder och tar dessa identiteter med sig till Finland ett problem?

– Min uppfattning är att det här inte är något stort problem i Finland, men jag är ingen expert på det området. Det är dock svårt att upptäcka när någon har multipla identiteter, så problemet skulle kunna vara större än den officiella statistiken antyder.

Identitetshantering en viktig fråga

Har du något annat du vill tillägga på det här området?

– Du tar upp det viktiga ämnet identitetshantering. Det finns många olika system i Europa och många olika lösningar, på grund av olika historiska och kulturella anledningar. I vissa länder betonas rätten att ha sina uppgifter privata eller inte lagrade för evigt mer än i andra. Nu när de nordiska och europeiska länderna blir tätare sammanbundna blir frågan om pålitlig identitetshantering viktigare. Samtidigt måste vi vara medvetna om risken för att uppgifter missbrukas och försöka utforma ett system där uppgifter inte sprids för lätt.

Frågorna och svaren kan laddas ner på engelska här.

LÄS MER: Härva med somalier utan taxileg hos Umeå Taxi
LÄS MER: Transportstyrelsen struntar i somaliska bedrägerier med körkort
LÄS MER: Identitetsfusket: Transportstyrelsen har inte begärt att få ansiktsigenkänna
LÄS MER: Transportstyrelsen -Vår databas är för dålig för att hindra identitetsfusk
LÄS MER: Fingeravtryck i pass meningslöst – kollas ej mot databas
LÄS MER: Skatteverket: Vi kontrollerar bara om bedragaren själv vill
LÄS MER: Trafikverket: Viktigt radera fingeravtryck
LÄS MER: Poliser: Svårt få information från myndigheter