Finlands experiment med så kallad medborgarlön blev vida omskrivet när det lanserades förra året. Men nu meddelas att det senare i år kommer att skrotas.

Sedan början av förra året har 2000 finländare fått pengar av staten utan krav på motprestation. Deltagarna, mellan 25 och 58 år gamla, var alla arbetslösa och valdes slumpmässigt ut av Kela, Folkpensionsanstalten i Finland. Deltagarna fick cirka 5600 kronor varje månad skattefritt. Om de ordnade jobb under de två år som experimentet pågick skulle de få ändå behålla pengarna.

Projektet betraktades med spänning runt om i världen men Finlands lagstiftare drar nu åt bromsen. Miska Simanainen, forskare på Kela, berättar att regeringen tar projektet i en helt annan riktning.

Ursprungligen var tanken att experimentet skulle utvidgas under dessa andra år, för att inkludera folk som har ett jobb. Enligt Kela hade detta behövts för att kunna studera om en medborgarlön skulle möjliggöra för personer att våga byta karriärer eller utbilda sig. Teorin för medborgarlön innebär också att alla ska få lönen, oavsett om de har jobb eller ej.

Olli Kangas, professor och en av personerna bakom experimentet, säger till YLE att de hade behövt mer än två år för att kunna studera effekterna av ett sådant stort experiment.

Argumentet från den finska regeringen för experimentet var att den nuvarande arbetslöshetsersättningen är väldigt hög och systemet stelt, vilket medfört att många valt att inte ta jobb därför att de skulle förlora pengar totalt sett. Medborgarlönen designades som ett incitament för att få folk att börja jobba.

I december tog dock det finländska parlamentet ett beslut som tar projektet i en annan riktning. Den nya lagen kräver att arbetssökande jobbar minst 18 timmar eller går med i ett utbildningsprogram inom tre månader och stipulerar att om de inte hittar ett jobb så minskar bidraget.

Petteri Orpo, Finlands finansminister, säger att man efter experimentet med medborgarlön ska lansera ett ”universalstöd” enligt brittisk modell. Den modellen går ut på att man klumpar ihop flera olika bidrag och skatteavdrag till ett stöd för dem som har låg inkomst eller är utan jobb, vilket är villkorat.

Resultaten av medborgarlön-experimentet väntas offentliggöras i början av nästa år.