Flashback är en av landets mest välbesökta mötesplatser för människor som vill diskutera allt från mode till droger och brott. I motsats till samhället i övrigt är åsiktskorridoren här bred och har högt i tak. Många med åsikter utanför mittfåran är angelägna om att vara anonyma. Men nu avslöjas att Flashback systematiskt samlar in omfattande personliga och integritetskänsliga uppgifter om sina användare och säljer dem vidare.

Det är sajten Sigmag som i en artikel berättar att Flashback i sin forumkod har byggt in avancerade spårningsfunktioner som med hjälp av artificiell intelligens samlar in och registrerar ett stort antal uppgifter om alla som besöker sajten.

Lång rad integritetskänsliga uppgifter

Det handlar om betydligt mer än att bara kartlägga användarnas besöksvanor, vilka trådar de besöker och kommenterar, tid de tillbringar på sajten och så vidare. Utöver detta samlas enligt Sigmag även uppgifter in om bland annat IP-adress, namn, adress, telefonnummer, e-postadress, ålder, kön, yrke, inkomst, civilstånd, religion, etnicitet, intressen och utbildning.

Även sökningar och annat som användaren gör i webbläsaren utanför Flashback kan enligt Sigmag registreras. Uppgifterna påstås sedan säljas vidare till olika aktörer i annonsbranschen för att dessa ska kunna rikta sin reklam bättre till avgränsade målgrupper. Men risk finns att de hamnar i händerna på andra aktörer och används för helt andra syften.

Sigmag menar att verkligheten skiljer sig markant mot den bild som Flashback förmedlar till sina användare om att de är trygga och skyddade när de besöker forumet. Man menar vidare att användarna inte heller kan beivra hur de kartläggs eftersom de själva gett sitt tillstånd till detta när de godkänt cookies och användaravtal.

Jämförs med Cambridge Analytica-skandalen

Sigmag drar i sin kritik paralleller till skandalen med analysföretaget Cambridge Analytica som fick läggas ned 2018 efter att det avslöjats att man kartlagt miljontals användare på Facebook med fokus på deras politiska åsikter.

Det enda sättet att skydda sig mot Flashbacks datautvinning är enligt Sigmag att använda sig av en så kalla VPN-tunneltjänst där man surfar bakom en IP-adress och som döljer den egna och en brandvägg som inte släpper igenom personliga uppgifter som man inte vill dela med sig av.