Känslan av otrygghet växer sig allt starkare i samhället. I Norrköping, Östergötland, visar en ny rapport från Brottsförebyggande rådet (BRÅ) att så många som var tredje invånare känner oro över att vistas utomhus under kvällstid. I Stockholm är siffrorna än mer nedslående för stora delar av länet.

I Upplands Väsby kommun känner hela 47 procent av befolkningen, oavsett kön, oro över att vistas utomhus kvällstid, tätt följd av Botkyrka på 43 procent. Tryggast känner sig de boende i Ekerö kommun, där är otrygghetssiffrorna så låga som 14 procent, enligt BRÅ:s statistik.

– Det borde inte vara så men efter klockan åtta på kvällen, går jag inte gå ut ensam om jag är klädd i en normal fest-outfit. Du täcker hela dig, säger Norrköpingsbon Ronja Ainefors till P4.

Nationella trygghetsundersökningen utförs årligen av BRÅ. Syftet är bland annat att undersöka invånarnas faktiska utsatthet för brott likväl som deras upplevelse av oro och otrygghet samt förtroende för rättsväsendet.

LÄS ÄVEN: Flera kommuner kan ta bort gatubelysning i höst: ”Lägger stora summor”

Tryggast i norr

Enligt undersökningen skiljer sig känslan av otrygghet stort åt mellan olika kommuner i landet men även mellan könen. Bland kvinnor i åldrarna 16-24 år och 65-84 år uppger över 40 procent att de inte känner sig trygga att vistas utomhus kvällstid, utslaget över hela landet. I åldersspannet däremellan ligger det i närheten av 35 procent. Motsvarande siffror bland män är strax över 20 procent i alla åldersgrupper.

Känslan av otrygghet är högre hos invånare som bor i större kommuner än de som bor i mindre kommuner. Tryggast känner sig de som bor inom Polisregion nord, alltså Jämtlands, Norrbottens, Västerbottens och Västernorrlands län. Där ligger otrygghetssiffrorna i snitt på 12 procent hos män och 27 procent bland kvinnor.

I måndags rapporterade Samnytt om att ett flertal kommuner vill ta bort gatubelysningen i höst. Detta sedan Trafikverket utfört en kartläggning av gatubelysningar i landets kommuner som slog fast att gatubelysning är dyrt. Utrustningen är i dåligt skick och det skulle krävas flera miljarder för att lösa problematiken. Tidigare i år har det flaggats för att upp till hälften av landets gatubelysning kan komma att släckas ner av kostnadsskäl.