Förra året ökade antalet akuta hjärtinfarkter jämfört med 2020. Det rapporterar Socialstyrelsen.

Det framgår av ett pressmeddelande från Socialstyrelsen att omkring 23 000 personer drabbades av akut hjärtinfarkt under 2021, vilket är en ökning med tre procent från föregående år.

LÄS ÄVEN: Studie: Fler sökte vård för hjärtinfarkt efter vaccinering

Dubbelt så många män som kvinnor insjuknade och det var bland män som ökningen registrerades. Det var däremot inte fler som avled. Av dessa 23 000 personer dog 4 700. En minskning med omkring 1 000 personer jämfört med året innan.

– Risken att råka ut för en akut hjärtinfarkt ökar med åldern. Män drabbas mycket oftare än kvinnor och det gäller oavsett ålder, säger Bruno Ziegler, medicinskt sakkunnig på Socialstyrelsen.

Ökning bland högutbildade

Dödligheten i akut hjärtinfarkt skiljer mellan grupper med olika utbildningsnivå. Personer med enbart grundskoleutbildning har den högsta dödligheten. Men myndigheten noterade under 2021 att det skedde en större procentuell ökning av dödligheten bland män med högre utbildningsnivå.

Vidare konstaterar Socialstyrelsen att de omständigheter som rådde under covid-19 medför en osäkerhet i registreringar och datainsamling för de senaste två åren.

– Slutsatser avseende förändringar under den tidsperioden bör därför hanteras med försiktighet, säger Bruno Ziegler.

Antalet hjärtinfarkter har minskat stadigt i flera årtionden.

LÄS ÄVEN: Covidvaccin stoppas – biverkningar på hjärtat