Enligt en ny rapport från WHO:s regionalkontor för Europa och European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) har fler människor sedan åtminstone 2018 och fram till 2021 smittats med hiv i än som har diagnostiserats.

Samtidigt har det dock inom EU/EES varit något fler diagnoser än hiv-infektioner under det senaste decenniet vilket tyder på att antalet människor som lever med odiagnostiserad hiv sannolikt kommer att minska i många av dessa länder. Fortfarande är uppskattningsvis en av åtta personer som lever med hiv i EU/EES fortfarande odiagnostiserade.

LÄS ÄVEN: HIV ökar i Sverige – migranter bakom 77 % av fallen

– Vi borde alla vara djupt oroade över uppgifterna om hiv-testning, behandling och vård i Europa och Centralasien. Fortsatt, utbrett stigma kring hiv avskräcker människor från att testas och leder oss farligt ur kurs från att uppfylla vårt 2030-mål om att få ett slut på AIDS, säger Dr Hans Henri P. Kluge, WHO:s regionchef för Europa.

– Om vi ​​ska hålla vårt löfte måste vi göra tillgången till hiv-tjänster rättvis. Vi måste arbeta tillsammans för att se till att ingen känner sig rädd för att bli testad, inte heller skam, förtvivlan eller isolering över sin status. Alla, överallt ska kunna få de tjänster och respektfull vård de behöver.

2021 gjordes nästan 300 nya hiv-diagnoser varje dag i 46 av de 53 länderna i regionen, inklusive 45 varje dag från EU/EES-länder. Detta blir 106 508 nydiagnostiserade hiv-infektioner i regionen, inklusive 16 624 från länder i EU/EES.

Bromsade under pandemin

2020, det första året med pandemin, skedde dock en kraftig minskning av rapporterade fall och antalet nya hiv-diagnoser som rapporterades i WHO:s europeiska region 2021 förblev nästan 25 procent lägre än nivåerna före pandemin.

Under de senaste fyra decennierna har över 2,3 miljoner människor diagnostiserats och rapporterats leva med hiv i WHO:s europeiska region, varav nästan 590 000 personer i EU/EES.

Ukraina

Ukraina har en av världens högsta hiv-frekvenser med mer än 13 000 nya infektioner per år och den näst högsta förekomsten i Europa och Centralasien med mer än 250 000 personer som lever med hiv.

LÄS ÄVEN: HIVs ursprung fastställt – hungrig soldat smittades av schimpans 1916

Även om många av dessa fall är koncentrerade till män som har sex med män, personer som injicerar droger och kvinnliga sexarbetare, avslöjar rutinmässig hiv-övervakning att en ökande andel kvinnor är infekterade med hiv.