För första gången sedan 2011 är det fler personer med invandrarbakgrund som reser från Danmark än som reser till landet. Framför allt är det somalier, syrier och irakier som utvandrar i högre grad än invandrar.

Rapporten från Udlændinge- og Integrationsministeriet visar att det 2019 utvandrade 730 fler personer än som invandrade. Bara fyra år tidigare, 2015, låg nettoinvandringen på mer än 16 000 personer.

Från politiskt håll ser man talen som en framgång.

– Jag är först och främst glad för det visar dels att vi kan hålla tillströmningen nere genom att föra en förnuftig politik i Danmark, säger utlännings- och integrationsminister Mattias Tesfaye (S) till Ekstra Bladet.

LÄS ÄVEN: Danmark inrättar myndighet för att skicka hem illegala invandrare

Tesfaye gläder sig även över att migranterna accepterar en summa pengar för att resa hem och bygga upp deras eget land.

Så många som möjligt ska återvända

Medan fler somalier, syrier och irakier utvandrade än invandrade 2019, var det i stället ett nettoinflöde som gällde för eritreaner, iranier och afghaner.

Regeringens uttalade mål är att så många migranter som möjligt ska återvända till respektive hemländer i stället för att stanna i Danmark permanent.

730 stycken en milstolpe

Även om ett nettoutflöde på 730 stycken inte är ett stort antal i sig, anser Tesfaye ändå att det faktum att det rör sig just om ett nettoutflöde för första gången på nio år är en framgång i sig.

Sedan 1989 har Danmark tagit emot omkring 500 kvotflyktingar om året. Att man nu har ett nettoutflöde innebär dock inte att man kommer ta emot fler sådana.