2011 gjordes en röntgenundersökning på mannen. På grund av bland annat ”otillräckliga rutiner” upptäckte man sju år senare att han inte kallats tillbaka på kontroll. Enligt chefsläkaren mår mannen i dag ”inte bra”.

Först hösten 2018 kallades mannen tillbaka för kontroll. Då kunde man konstatera att tumören växt så pass att den nu bara gick att operera bort delvis och strålbehandling fick sättas in. Utöver otillräckliga rutiner ska även en vikarierande sekreterare på Helsingborgs lasarett ha bidragit till missen.

LÄS ÄVEN: Sjukhus missade infektion hos patient – fick blodförgiftning och dog

– En allvarlig miss i aktuella mottagningsrutiner. Ansvarig läkares avsikt var att patienten skulle bokas in för ett läkarbesök några månader efter den senaste röntgenundersökningen, men det blev aldrig gjort. Huvudförklaringen var att en vikarierande sekreterare skrev journal, men ärendet har visat brister i uppföljningsrutinerna, säger Karl-Göran Prütz, chefsläkare på Skåne sjukhus, som beslutat att lex Maria-anmäla fallet till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Enligt Prütz är fungerande rutiner för långtidsuppföljning ett generellt problem inom vården då varje enskild mottagning ansvarar för sina egna uppföljningar och det inte finns någon lösning som fungerar för hela sjukvården.

LÄS ÄVEN: Läkare upptäckte inte cancer – patient dog

Nu ska Helsingborgs lasarett ha sett över sina rutiner för patienter med tumörer som ska följas upp under längre tid vilka ska förhindra att något liknande kan hända igen.